Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paginale piämiehenke

Čuasun aigah Periodikan julgavoloin piätoimittajat pagizutettih Karjalan piämiesty Karjalan tazavallan da karjalazien tilas. // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Vaste ei ammui oli eroitettu virras Karjalan halličus. Ongo jo tietois, mttuine rodieu uvven halličuksen struktuuru.

– Enne kaikkie pidäy sanuo, ku se oli luajittu sen jälles, konzu Ven’an prezidentu arvosti tazavallan ruaduo da kačoi, kulleh täytetäh hänen käskylöi da kui eloitetah uuzih kodiloih rahvastu vahnois ränzitynnyzispäi. Enne kakkie sit ruavos vastuau tazavallan piämies, ga ongi tostu virguniekkua, kuduat ollah täs ruavos kiini. Karjalan tazavallan piämiehen sijahizien lugu rodieu puolendettu enämbäl migu kahteh kerdah – enne oli kaheksa, nygöi rodieu kolme: premjer-ministru, syväinazielois vastai sijahine da administratsien piälikkö. Konstitutsien muutoksien šeikuittuu, myö puutummo sobuh da miäriämmö kolme tärgevimiä virguniekkua – premjer-ministru, finansoin da eknoumiekan ministrat. Huavatah jagua erikseh kaksi ministerstvua – Rakenduksen da ŽKH:n da Tervehyön da sotsioalan ministerstvu. Kevätkuun 18. päivänny vikse jo ilmoitammo kai nämmä muutokset. On ilmoitettu kilbu, kuduan mugah valličemmo parahii spetsialistoi uuzih da endizih virgoih, rodieugi muutostu nygöi ruadajien keskes. Minä kehoitan, ku virgah pyrgijät arvostettas, mittuine tila on täl libo tual alal, midä pidäy ruadua sen parandamizekse. Erähät tärgevimät virrat da virguniekat hyväksytäh Zakonoinhyväksyndykerähmön istundos. Ven’an federatsien ministerstvasgi pidäy hyväksyö niilöin kandiduatoin nimet, kudamii myö miärämmö...

Ongo jo tietois, luajitahgo suomen kieldy opastujih lapsih niškoi školanlopendututkindo? Midä sen hyväkse ruatah da konzu se roihes ruattu? 

– Myö piemmö sidä probliemua silmäl, ga tässäh vie emmo suannuh Ven’an opastunduministerstvan lubua, ku yhtendestostu kluasas lapset voidas piästä suomen kielen yhtehizes loppututkindos...

Kezän allus Lahten linnas pietäh Suomelas-ugrilazien rahvahien VII Kongressua. Lähtettögo työ täh suureh pidoh?

 – Minä en ole deleguattu. Ku roinnou aigua, sit toinah lähten. Ga tänä kezän meil rodieu kova kiireh, ku sygyzyl ollah suuret valličendat. Sendäh ei ole ni lomua, ni huogavoaigua. Kongresas olles pidäy löydiä kaksi-kolme joudavembua päiviä, se on ylen jygei...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat