Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koulu muutokšien portahilla

Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen iče nousi kaččomah koulun katokšen kuntuo. // Kuva: Kuva on otettu PTZGOVORIT-saitilta

Kevätkuun 21. päivänä Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen kävi Petroskoin Šuomelais-ugrilaiseh kouluh, kumpani on ainut tašavallan koulu, missä opaššetah karjalan kielen kahta murrehta, vepšyä ta šuomie. Tapuamiseh koulun opaštujien ta vanhempien komitietan kera tultih šamoin Petroskoin piämiehen virkua toimittaja Irina Mirošnik, opaššušministeri Aleksandr Morozov, piämiehen šijahini sosialikyšymykšissä Valentina Ulič.

Piämieštä kučuttih kouluh, jotta kertuo hänellä kuin koulun šuavutukšista, niin ni šen proplemoista ta kehitykšen perspektiivilöistä.

Koulun tärkeimpänä proplemana on katoš, kumpaista viime kerran korjattih 1996 vuotena. Piämieš piätti nähä šen omin šilmin ta nousi lakkah. Katokšen paha kunto huoleššuttau kuin opaštajie, niin ni vanhempie – koulušša opaštuu 906 koululaista, a katokšen eryähät palkat on kuluttu jo 80%–100%.

Šamoin opaštujien vanhemmat kerrottih Hudilaisella, mimmosie muutokšie halutah nähä koulušša. Piäpyyntönä oli luatie kouluh lisärakennuš: tänäpiänä pedagogiloilla ei ole ieš opaštajienhuonehta. Kaikki tilat on annettu luokkija varoin, ka kuiteski niitä ei riitä – oša lapšista opaštuu toiseh vuoroh ta še haittau heijän lisäkoulutušta. Šen lisäkši opaššušlaitokšen oččašeinä tarviččou perušremonttie. Opaštajat toivotah, jotta koululla olis oma urheilukenttä ta toini kielistudijo.

Kokoukšen tärkeimmäkši piätökšekši tuli peruštua kouluo varoin huolenpitäjäneuvošto, kumpani rupieu auttamah kouluproplemojen ratkaisomista. Piämiehen šanojen mukah, lisärakennukšešta nykytilantehešša on aikaista huaveilla. Nyt pitäy alottua katokšen remontti, kumpaseh pitäy löytyä 8,5 miljonua rupl’ua.

– Myö ymmärrämmä, jotta katokšen remontti pitäy alottua kiirehen kautti. Ka še pitäy luatie kunnollah, korošti Mirošnik.

Šamoin Petroskoin piämiehen virkua toimittaja miäräsi tärkeimmiksi tehtäviksi palo-ovien ašettamisen, ikkunojen vaihtamisen šekä lämmityšsistemin, portahien ta juhlašalin lattien remontin.

– Rupiemma kaupunkin kera ajattelomah, mitein alottua katokšen remontti lähiaikoina. Myö peruššamma huolenpitäjäneuvošton šulakuun 4. päiväh šuaten. Šiih miäryämmä hyvie luomisihmisie, kumpaset šuahah ehottua mukavie idejoja ta löytyä sponsorija, šano Hudilainen ta lupasi tulla Šuomelais-ugrilaisen koulun kurattoriksi.

Šamoin piämieš Hudilaisen käšyštä huolenpitäjäneuvošto luatiu työšuunnitelman lähi kuukaušiksi. Enši vuoroh ratkaissah kielistudijon peruštamisen kyšymykšen, kumpaseh tarvitah 800 tuhatta rupl’ua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat