Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mimmoni kirja tulou parahakši?

Näyttelyn työn aikana kilpailun arvoštelijat tutuššutah kirjallisuoh ta valitah parahimmat julkaisut.

Petroskoissa on ilmotettu Karjalan tašavallan vuuvven kirja- XVI alovehellisen kilpailušta. Šen avajaisina oli kirjojen näyttely Kanšallisešša kirjastošša. Tiälä oli esitetty yli 700 kirjojen julkaisuo, kumpaset oltih painettu alovehešša vuotena 2015. Kirjojen joukošša on kainokirjallisuon julkaisuo, yhteiskunnallis-poliittisie, dokumentalisie, istorijallisie, taito- ta kotišeutullisie kirjoja, liäketijollista, opaššuškirjallisutta, erilaisie kirjasie, almanakkoja ta šeinäkalenterija. Šuurta huomijota tiälä oli kiinnitetty lapšien ta kantarahvahien kielillä kirjallisuoh, alovehellisien kirjuttajien teokših.

Kilpailuh ošallissuttih šemmoset kuštantamot, kuin Periodika, Verso, Severnoje sijanie, Ostrova, Skandinavija, Kirja ta Karjalan tietokeškukšen ta Petroskoin valtijonyliopiston kuštantamojen laitokšet.

Niin, kiinnoššutti huomijota BAREA-kuštantamon Belomorskin ašema (vuuvvet, tapahtumat, ihmiset) -kirja, kumpani on omissettu ašemalaitokšen 100-merkkipäivällä. Še ilmešty belomorskilaisien kotišeututkijien pyritykšen anšijošta, Pomorilaini ranta -yhteiskunnallisen järještön Svetlana Koškinan, Tatjana Rum’antsevan ta Galina Piganovan jäšenien anšijošta. Hyöki tultih julkaisun luatijilkši. Mukavašša muuvvošša kirjašša on kerrottu Karjalan pohjosen ašeman istorijašta ta nykypäivistä.

Näyttelyn työn aikana kilpailun arvoštelijat tutuššutah kirjallisuoh ta valitah parahimmat julkaisut. Kilpailun lopušša arvoštelijajoukko valiččou voittajie nelläššä nominatijošša: Paraš kirja karjalan, vepšän ta šuomen kielellä, Paraš taito- ta kirjapainokorissuš, Paraš lapšien ta nuorison kirja, Paraš kirja taijollisen kirjallisuon ta sanomalehtityylin aloilla.

Näyttelyššäki pietäh tavallisien kaččojien iäneššyš, missä valitah Kaččojen mieltymykšen palkinto. Šen lisäkši näyttelyššä järješšetäh KT:n kirjuttajien tapuamisie lukijien kera.

Kilpailun lopputulokšie pietäh 22. šulakuuta Kanšallisešša kirjastošša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat