Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Teatteri kirjašton toiminnašša

Teatteristudijon uuši spektakli on ohjattu Anton Čehovin Jubilei-tevokšen mukah. // Kuva: Alina Čuburova

Merkkipäivän puittehissa kevätkuun puolivälissä kirjaštošša oli pietty ušiempie juhlatapahtumie. Netälin aikana joka päivä kontupohjalaiset järješšettih minnih seminarin, tapuamisen, kilpailun, presentatijon oman kirjašton kunnijakši. Näijen tapahtumien joukošša oli Čičiliušku-kuklateatterin vierailu, kumpani toi esitettäväkši Šie olet tipa, mie olen tipa –spektaklin. Tätä näytelmyä teatterilaiset oli esitetetty kirjašton tiloissa jo kolmičči ta šen on kačottu yli 100 pientä kirjašton kävijyä ei vain Kontupohjašta ka lähikylistäki, esimerkiksi, Munjärvenlahen koulušta, kumpasešša lapšet opaššutah karjalan kieltä.

Kirjašton 80-vuotispäivän piäjuhla oli pietty 19. kevätkuuta. Päivällä Kontupohjan kirjašton ruatajie onniteltih part’orit ta yštävät Kulttuuriministerijöštä, Karjalan Kanšallisešta kirjaštošta ta monista muista laitokšista.

Illalla kirjašton ruatajat ta tavalliset kontupohjalaiset keräyvyttih kaččomah Kariljon (karj. kellošoitin) -teatteristudijon uuvven spektaklin, kumpasen pohjana on Anton Čehovin Jubilei-tevoš (karj. vuosipäivä, vuosijuhla). Šali, kumpasešša piettih enši-ilta, oli täynnä kirjašton kävijie, heitä oli yli 150 kontupohjalaista. Šanakši Kariljon-teatteristudijo oli peruššettu Kontupohjan kirjaštošša ta še on toimin kirjašton tiloissa.

 Nadežda CIKAREVA,

Kontupohjan kirjašton ruataja

 Konša šynty ideja peruštua teatteri? Tarviččouko kirjašto teatterie?

– Vuotena 2012 myö, Kontupohjan kirjašton ruatajat ta johtokunta kävimmä Vologdan-kaupunkissa, kumpasešša piettih Rubcovin šykyšy -festivali. Tämän festivalin puittehissa oli järješšetty tutuštumismatka pieneh Tot’ma-kaupunkih. Meih šuurešti vaikutti še, jotta pieneššä kaupunkissa (juuri niin kuin meijän Kontupohja) on kanšanteatteri, ta vielä kuin hyvä teatteri! Teatterin ohjuaja joka netäli kävi toisešta kaupunkista harjottelomah näyttelijien kera. Teatteri tuli šopivakši šuurella lavalla. Šanakši teatteri on toimin nuorisokeškukšen tiloissa. Juuri šilloin tuli ideja peruštua kanšanteatteri meijän, Kontupohjan kirjaštošša. Mintäh ei?

Kontupohjan kirjašton johtaja Antonina Jefremova kannatti meijän idejua ta šano: ”Yritämmä!” Meijän piti löytyä ohjuajan. Petroskoi on lähellä. Rupesima eččimäh. Čičiliušku-kuklateatterin ohjuaja Natalja Golubovskaja oli jo tuttu meilä, šoittima hänellä: ”Natalja, tiijätko ketänih ohjuajista, ken voisi tulla kirjašton teatteristudijon johtajakši?”. Natalja ihmetteli: ”Mintäh että kuču milma?” Ta šiitä še alko. Nimi teatteristudijolla ei tullun heti, vašta enšimmäisen enši-illan jälkeh. Pitälti miettimä, mitä erikoista on Kontupohjašša ta mieleh tultih ”kariljonit” (kellošoittimet). Näin meijän teatteristudijo šai nimeh.  

Kyllä Kontupohjašša on teatterijoukkoja, esimerkiksi lapšien teatterijoukko. Onnakko teatteri kirjaštošša oli aivan toini asie. Meijän teatteri on avoin kaikilla kaččomatta ikäh ta kykylöih. Kirjaštolla on šuuri rooli teatterin toiminnan kehittämiseššä, kirjaštošša on oma erikoini tunnelma, rahvaš ei tahota laiskotella, kirjat annetah uušie kuvie ta idejoja. Miušta kaikki onnistu!      

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat