Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Arhiivan peittožuot

Arhiivan gost’at kačotah vahnan dokumentan selgypuoldu // Kuva: Ol’ga Dubitskaja ”Oma Mua”.

Arhiivan jogapäiväine ruado

Kaikin tietäh, ku on olemas moizii laitoksii, kui arhiivat. Minägi tiezin, ga nikonzu en ajatelluh, ku niilöin ruado on moine mieldykiinnittäi da hyövylline. Moine ruado on Karjalan tazavallan kanzallizes arhiivasgi. Sie pietäh ruokos dokumentoi ei muga, kui kois libo ruavos. Vahnoi arhiivudokumentoi pidäy pidiä erinomazis ilmasto-ololois, ku net säilyttäs hätkembän da meijän jälgeläzet voidas lugie niidy...

Paiči dokumentoin säilyttämisty arhiivas on äijy muudu ruaduo. Pidäy ottua da andua dokumentoi rahvahale, kerätä dokumentoi bumuagudieloloih, lajitella fotokuvua, restauriiruja dokumentoi.

Arhiivan peittožuot

Arhiivas ongi mieldykiinnittävembiä ruaduo. Toiči arhiivan ruadajat kirjutetah kniigoi, luajitah fil’moi da ozutteluloi, pietäh konsertoi, yhtytäh Muzeiloin yö -pidoh, a toiči pietäh ”Arhiivoin yödy”.

Moine ”Arhiivoin yö” oli 25. kevätkuudu. Sanakse, se oli jo toine ”Arhiivoin yö” da se oli omistettu Ven’an arhiivoin päiväle, kuduadu pietäh 10. kevätkuudu. Sinäpiän arhiivan seinis oli Arhiivan peittožuot -pido, kuduan hantuzis oli pruazniekkuildu da arhiivutiijolline kvestu-ekskursii ”Todevuon eččo”. Todevuon eččo -kvestas oli ekskursii arhiivua myöte, sie oli kaheksa azetuskohtua, kudualois kerrottih, midä luajitah arhiivan spetsialistat, sie rahvahale ozutettih arhiivan peitožuksii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat