Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Heijän urošruatoja ei unohettu

Näyttelyššä on esitetty tovellisie esinehie Petroskoin linjašta: aštaloja, vuatetušta, šotilahien yksityisvehkehie. // Kuva: Šukupolvijen estafetti-fondin arhiiva

Šyyškuu 1941oli Šuuren Isänmuallisen šovan enšimmäini vaihe Karjalaisella rintamualla. Tämä vaihe oli pitän aikua vähän tutkittuna. Monet vuosikymmenet Petroskoin puoluštajien urošruavot oltih unohukšissa. Nyt yhteiskunta tuaš myöšty täh kyšymykšeh ta tilanneh muuttuu.

– Meilä on erikoini päivä. Monet ajatellah, jotta näyttelyn avajaiset on ihan tavallini asie musejošša, onnakko tämä näyttely on pitälti vuotettu. Myö joka vuosi avuamma šovalla omissettuja näyttelyjä. Tänä vuotena myö heti piättimä, jotta näyttely kertou Petroskoin puoluššukšešta. Suali on, jotta Petroskoin linjat jiätih huomijotta. Nyt myö kävelemmä näissä paikoissa emmäkä voi kuvitella, mitä kauhieta oli tapahtun šilloin kaupunkissa ta šen ympäri, šano musejon johtaja Mihail Gol’denberg näyttelyn avajaisissa.

Musejon johtaja korošti, jotta näyttelyn joka esineh on šankarillisen puoluššukšen tovissukšena. Yhtänä muan vuakšua ei ole annettu vihollisilla ilmain taisteluo. Näyttelyn järještäjät ollah varmat, jotta kaupunkin eläjien pitäy tietyä omista šankariloista.

Näyttely on Kanšallisen musejon ta alovehellisen yhteiskunnallisen Šukupolvien estafetti -fondin yhteistyön tuloš. Ečintäjoukkojen ruavon anšijošta oli miäritetty Petroskoin puoluššukšen nellä linjua: Villavuara-pos’olkan lähellä, 168, 5 kukkulalla, Lososinojen ta Užeselgan laijašša. Šukupolvijen estafetti -ečintäjoukot yli kymmenen vuotta ečitäh Puna-armeijan ei-hauvattuja šotilahie.

– Haluon onnitella kaikkie meitä, jotta nyt musejošša on olomašša šemmoni näyttely. Olen varma, jotta näyttely on erinomani. Kaččojat voijah nähä esinehie ta vehkehie taistelujen paikoista. Šen lisäkši tahon šanuo šuuret passipot ečintäjoukkojen ošallistujilla. Ei pie unohtua omua istorijua, muiten šen käršimykšet toissutah, tervehti kaikkie Aleksandr Anišin, Šukupolvijen estafetti -fondin johtaja.

Näyttelyššä on esitetty tovellisie esinehie Petroskoin linjašta: aštaloja, vuatetušta, šotilahien yksityisvehkehie. Kaččojat voijah tutuštuo niijen šotilahien kohtaloih, kumpasien jiännökšet oli löyvetty taistelujen paikoissa. Šen lisäkši näyttelyššä esitetäh Petroskoin linjat -filmie, kumpasen on luajittu Šukupolvien estafetti -fondi ta Kanšallini arhiiva.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat