Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuin Čičiliušku Hettieššä kävi

1. Nyt Kalevalan Hete-kuklateatterin ošallistujat (eturivissä) esitetäh Šinipetra-näytelmyä. Vanhemmat kollegat Čičiliušku-kuklateatteristä lahjotettih heilä omat kuklat tätä spektaklie varoin. // Kuva: Alina Čuburova

Ihmeh tuli Čičiliušku-kuklateatterin ošallistujilla, konša hyö tultih Kalevalan Taitokeškukšeh. Šiinä nuorie petroskoilaisie vuotettih Rodničok (karj. Hete) -kuklateatterin ošallistujat. Eri-ikäset lapšet harjotellah jykietä teatterilajie.

– Tietyšti, myö olemma kuullun, jotta Kalevalašša jo yli 20 toimiu oma lapšien kuklateatteri, ka emmä vuottan, jotta niämmä šemmoista korkieta tašuo, kerto L’udmila Krilova, Čičiliušku-kuklateatterin ošallistuja. – Kaččokkua, vet lapšet iče ommellah ta luajitah kukloja omie näytelmie varoin... Voin šanuo, jotta annan tällä ruavolla korkien arvošanan – kuklat ollah toveštah hyvin luajittuja. Meijän teatterissa tätä ruatuo täytetäh vain ammattilliset kuklamuasterit.

Nadežda Šestihina on Hete-teatterin vaihtumatoin ohjuaja ta šen lisäkši pari vuotta takaperin häneštä tuli vielä i Taitokeškukšen johtaja.

Tutuštumisen ta čäijyn jälkeh pienet teatterilaiset esitettih oman Šinipetra-spektaklin. Šanakši, ken muistau, tämän näytelmän karjalankielini versijo oli Čičiliušku-teatterin ohjelmistošša. Viime vuotena čičiliuškulaiset lahjotettih spektaklin kuklat Kalevalan Hete-teatterilla. Šinipetran venyähenkielini versijo, hyvä musiikkivalinta ta jo tutut kuklat šynnytettih čičiliuškulaisissa äijän hyvie tuntehie.

– Mie en vuottan, jotta šuan nähä šemmoista, mie šanosin, ammatillista teatterie, vaikka še on lapšien kuklateatteri, korošti Natalja Golubovskaja. – Niän, jotta lapšien kera harjotellah ta lapšet kaikin voimin yritetäh ruatua hyvin. Olen jo ehottan Nadežda Šestihinalla järještyä yhtehisen projektin, kumpasešša molompien teatterien ošallistujilla vois antua mahollisuon opaštuo, šekä voit olla ni luatie uuvven spektaklin.

Kanšainvälisenä Teatterinpäivänä noin šata Kalevalan lašta ta aikuhista tuli kaččomah Čičiliuškun Šie olet tipa, mie olen tipa -spektaklie. Šalissa issuttih šekä Hete-teatterin, jotta Kalevalan kanšanteatterin ošallistujat, kumpaset annettih hyvät arvošanat näytelmällä ta teatterin näyttelijillä.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat