Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma pajo -kuoron uuši laululevy

Elämmä karjalaisittain -projektin rajoissa iänissettih 15 karjalaista lauluo. // Kuva: Natto Varpuni

Oma pajo on yksi tunnetuimpie karjalaiskuoroja Karjalašša. Še on karjalan kielen ta kulttuurin elävyttämisen ta kehittämisen idejojen generattorina.

Viime vuotena kuoro pruasnuičči omua 25-vuotispäivyä. Kanšallisen teatterin šuuri šali ei šuanun mahtuo kaikkie halukkahie, ket tahottih tulla kollektiivin juhlakonserttih.

Šentäh kun Oma pajo -kuoro on hyvin šuosittu kuin Karjalašša, niin ni tašavallan ulkopuolella ta kollektiivissa vielä jatutah toimehpivot merkkipäivän puittehissa, niin oli piätetty Elämmä karjalaisittain -projektin rajoissa luatie kuoron laulujen hyväluatuni iänissyš, jotta šiitä valmistua muasteri-levy šekä julkaissa laulut Internetin verkoštošša. Projektin tarkotukšena on kollektiivin luomistyön ta karjalaisen laulukulttuurin iellini popularisointi šekä karjalaisen luatijan laulun kehittämini.

Kevätkuun lopušša projektin puittehissa oltih iänissetty šemmoset laulut, kuin: ”Ongo Petroskoi”, ”Še, meijän Karjala”, ”Kuitin koivu”, ”Uhtuon valšši”, ”Teppo ta Oksenie”, ”Briha lähtöy Suomeh”, ”Yhet kiitetäh, toiset moititah”. Kuoron johtaja L’ubov’ Nikitina erityisešti koroštau, jotta kollektiivin 25-vuotisešša istorijašša še on Oma pajon vašta toini levy. Šentäh hiän staraičči kerätä uutta levyö varoin kuin uušie, niin ni vanhoja lauluja, kumpaset ollah hyvin šuosittuja ta kumpasie rikeneh kyšytäh tašavallan toisien laulukollektiivien ohjuajat ta jäšenet.

Kaikkieštah projektin rajoissa oli iänissetty 15 lauluo. Nauhotukšen luati Blomberg studio -iänissyšstudijo, šamoin še studijo valmistau ni muasteri-levyn. Uuvven Oma pajon levyn presentatijo pietäh šulakuušša Petroskoissa Paginkanzu-klubin tapuamisešša. Šamoin laulut šuau löytyä Internetistä.

Elämmä karjalaisittain -projekti toteuttuu Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerijön tuvella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat