Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Onnenmelliččyä eččiessä

Kilpailušša ei ollun voittajie eikä hävijie. Parahana lahjana kaikilla oli šuuri into ta hyvä mieli. // Kuva: Olga Melentjeva

Šulakuun toisena päivänä Kalevalan etnokulttuurikeškukšen ruatajat kučuttih kalevalalaisie ruavahie ta nuorie yhtymäh mukavah kilpailuh nimeltäh ”Onnenmelliččyä eččiessä”. Kilpailuh ilmottautu kuuši joukkuo. Järještäjät oli kekšitty kilpailijilla mukavan kilpareitin eri tehtävineh. Joka joukko šai kartan ta kulki reittie myöte šen kartan mukah. Matalla onnenmelličän eččijie vaššattih Kalevala-eepossan šankarit. Jokahini niistä oli varuštan kilpailun ošallistujilla omat tehtävät. Väinämöini kaččo mitein taitajat mečäštäjät hyö ollah, kilpailijat yritettih šuaha meččo joušešta ampumalla, a Lemminkäisen kera hyö käytih hirvimečäššykšellä. Tavonta kuulu Ilmarisen pajašta – šielä kilpajoukkojen ošallistujat luajittih ičelläh onnensimvolija. Aino anto kilpailijilla tehtäväkši palmikoija hänen tukat kaššah. Yheššä Louhi-akan kera kilpailijat kuletih muinoislabirinttija myöte ta arvailtih muinosie kirjutukšie. Ta lopukši Runolaulu -kohašša kilpailun ošallistujat kuoteltih voimieh runolaulujen kekšimiseššä.

Reitin lopušša kilpailijie vuotti vielä yksi yhtehini tehtävä. Joka joukko šai pullon värivejen kera. Tehtävänä oli yhistyä kaikki lumella ašetetut pualikot piirtämällä vuorotellen erivärisie viivoja. Tämän työn tulokšena lumella tuli kohta näkyvih kirjava monivärini melliččä. Mitä kalevalalaiset kyšyttäis ta toivottais onnenmyllyltä? – Tietyšti hyvyä ošua ta tervehyttä kaikilla, a vielä jotta tiet oltais hyväššä kunnošša, jotta paikallisilla ihmisillä olis työpaikkoja riittäväšti, jotta kaikilla oltais hyvät korttierit tai kotitalot, jotta Kalevalan perehet kašvettais ta lapšie šyntyis enemmän, jotta avattais uušie päiväkotija – jotta oma Kalevala kašvais ta kehittyis.

Täššä kilpailušša ei ollun voittajie eikä hävijie. Kaikki kilpailijat šuatih ošallistujien diplomit ta muistolahjat. Ka parahana lahjana oli into ta hyvä mieli, kumpasen tämä kilpailu oli tuonun kaikilla.

Lopukši Louhi-akka eväšti kilpailijie: ”Eččikkyä, Kalevalan rahvaš, Sampo-čuutomelliččyä ičeššänä, omašša šytämeššä. Onnenmelličän jauhinkivien jyškeh kuuluu jokahisen šytämeššä ta ne autetah toteuttua kaikki toivehet ta huavehet.”

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat