Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Onigman kylä

Onigman neidizet.

Tädä kyliä mainitah Arhangelin Karjalan spiiskois vuvvennu 1908. Se kuului Arhangelin gubernieh Kemin ujezdah Tunkuon voulostih. Enzimäzet eläjät tuldih tänne Pirtijärven kyläspäi. Uvves kohtas eläjil oli äijy ruaduo. Pidi kuadua meččiä, srojie kodiloi, valmistua muadu peldoloikse, kabrastua kivilöi, kudamii lad’d’attih riädylöih.

Vuvvennu 1926 voulostiloin sijah roittih rajonat. Sit kylän adressi muutui, se rodih Rugojärven rajonan Rugojärven kylänevvosto. Kyliä sanottih Onigmavuarakse, sie eli nelli perehty: kolme Sidorovien velleksien ‒ Iivanan, Filipän, Nikitan ‒ perehty, kuduat tuldih Pirtijärven kyläspäi da nelläs oli starikku Sergejev Ivan Ivanovič. Kaikkiedah kyläs eli 21 hengie. Kahten kilometrin piäs eli vie yksi pereh, kuduas oli nelli hengie. Hyögi kuuluttih tämän kylän eläjien joukkoh. Kaikin oldih karjalazet. Vuvvennu 1933 kyläs eli jo 26 hengie, huutoral oli kaksi perehty ‒ Sergejevat da Pantelejevat, heidy oli 14 hengie. Nygöi kyläh kuului 40 eläjiä, kaikin oldih karjalazet.

Kyläh srojittih časounu. Kyläs kaikin oldih muanruadajat. Hyö kazvatettih kartohkua, ruistu, pelvastu, piettih žiivattua, suadih järves kalua, kerättih mečäs marjua da siendy. Ei oldu ylen bohatat, ga ni ylen köyhäkse heidy ei suannuh sanuo. Äijän ruattih da elaijan leiby suadih...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat