Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pualikka käteh, kyykkä kumoh

Karjalan Šivissyšeuran ta Vaasan karjalašeuran joukkojen välini yštävyšpeli loppu KŠŠ:n joukon voitolla. // Kuva: Olga Melentjeva

Innokkahan ta kiinnoštavan pelin tulokšena voiton šai Karjalan Šivissyššeuran joukko.

KŠŠ:n joukon peluajalla Pekka Pamilolla on kertyn noin 60 vuotta kyykkäpelikokemušta.

– Enšimmäiset valokuvat, missä olen jo peluamašša, oli otettu miun ollešša 5-6-vuotisena.

Porajärveltä šyntysin ollut Pekan tuatto oli niitä innokkahie Karjalan Šivissyššeuran jäšenie, kumpaset elävytettih kyykän peluamisen. Tuaton innoštamana poika kiinnoštu kovašti kyykkäpelistä ta šen jälkeh KŠŠ: toiminnašta.

– Kyykkäpeli on nyt hyvin šuosittu Šuomešša. Joka paikkakunnalla on omat joukot ta hyvä, jotta on mahollisuš pityä šemmosie yhtehisie tapahtumie.

Kokenehien rinnalla molommissa joukošša pelattih nuoretki peluajat. Kai Pekšujev iče peluau kyykkyä ta on Aleksi-poikahki šuanun peluamah.

Vaasan Karjalašeurašša pelatah kyykkyä šiännöllisešti kešällä.  

– Meilä on perušporukka, kumpani aina käyt peluamašša, Vaasan Karjalaseuran sihteeri Raija Rapo šelittäy. – Ka aina tulou uušie kuottelomah peluamista. Peluajien joukošša on äijän nuorieki, kumpaset on jo pieneštä šuahen pelattu. Meilä on pikku kyykkie, kumpaset ollah tavallisie kepiemmät. Vet tuo tavallini kyykkämaila on melko jykie. Mie iče kuitenki tykkyän jykiemmäštä mailašta. Ta ihan mukavua mieltä aina še peli tuou riippumatta šiitä oletko voittan vai hävinnyn.

– Eikä šiinä ičeasiešša ole välie ket ollah peluamašša ta ken on voittajana, Pekka Pamilo koroštau. – Tärkeintä, jotta ihmiset tullah kaččomah pelie ta iče innoššutah šiitä. Näin šuamma tätä peliperinnehtä leviemmällä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat