Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

LaulUni on täynnä musiikkie

Uuteh levyh on kerätty 11 karjalan- ta vepšänkielistä tuuvitušlauluo. // Kuva: Tatjana Čapligina

 

Tilaisuošša kävi noin 50 vierašta ta kaikki merkittih lämmintä oluo. Illan avasi Kanšallisien kulttuurien keškukšen varajohtaja Tatjana Ledn’ova. Hiän kerto vierahilla, kuin pitkä matka oli tällä LaulUni-levyllä.

– Ideja šemmosen CD-levyn luatimisešta šynty ta lenteli keškukšešša jo aikojah, šaneli Ledn’ova. – Ka iče projekti šynty vuotena 2013, konša Venäläis-Šuomelaisešša kulttuuriforumissa tavattih ta keškuššeltih Kanšallisien kulttuurien keškukšen johtaja Tatjana Temniševa ta Karjalan Šivissyššeuran piällikkö Eeva-Kaisa Linna.

Tapahtumah ošallistu Karjalan Šivissyššeuran etuštaja Eila Stepanova, kumpani tervehti kaikkie:

– Olemma ilosie, jotta tämä CD-levy šynty! Šuomešša šen presentatijo jo piettih Karjalan Šivissyššeuran 110-vuotisjuhlan puittehissa.

Tatjana Ledn’ova jatko keškuštelun ta lisäsi:

– Toivottavašti, tämä projekti ei ole viimeni! Tahtosima jatkua yhteistyötä šuomelaisien kollegojen kera. Konša projektissa ruatah kahen muan spesialistit, še rikaššuttau šekä projektie, jotta šen toteuttajie.

Virallisien pakinojen jälkeh musikantit esitettih lavalla LaulUni-levyn kappalehie. Muissutamma, jotta levyh on kerätty 11 karjalan- ta vepšänkielistä tuuvitušlauluo. Ne ei olla otettu arhiivašta: nykyaikasie kappalehie laulettih ta šoitettih musiikkijoukot Karjalašta ta Moskovašta.

Levyn musiikki niise on nykyaikani ta erimuotoni: ethno-roсk, folk, räp, folk-electronic, trip-hop ta ethno-jazz. Presentatijon vierahat kuunneltih Arto Rinnehta, Elayga- ta Istoki -joukkoja, Ondrei-räppärie, vepšäläistä Noid-joukkuo ta vepšän kielellä laulajua Tatjana Peronie.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat