Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Pajatammo hyviä, parahia pannaksemmo”

Voittajien joukkoh puutui biliina-pajotavan muasteri piiterču Aleksandr Matočkin. // Kuva: on otettu http://vk.com/amatochkin -sivulpäi.

Mennyt nellänpiän Karjalas loppi oman ruavon kogo Ven’an enzimäine Starina-nimine kilbu, kuduah yhtyttih eri kul’tuuroin eepillizien pajoloin ezittäjät. Kilbu oli omistettu tundietun onegantagazen biliinoin pajattajan Trofim R’abininan 215-vuozipäiväle. Piäpalkannu on mahto tulla kezäl Petroskoile da Kižin suarele oman konsertanke. Kaikkiedah kilvas oli 34 ozanottajua, enimät oldih karjalazet pajattajat da meijän tazavallan joukot eri linnois da piirilöispäi. Sen ližäkse omua neruo ozutettih artistat Moskovas, Piiteris, Murmanskas, Voulogdan, Trerin, Arhangelin alovehilpäi da Udmurtien, Komin, Mordvan, Baškortostanan tazavalloispäi. Hyväkse mielekse pajattajien joukos oli lastugi, kuduat meilihyväl tuttavutah perindöllizeh kul’tuuran da omah luaduh jatketah sidä. Kilvan arvostelijat (muuzikan da rahvahanrunohuon tiedäjät) eriže kačottih da arvostettih ammattilazien pajattajien da suvaičijoin, yksinähpajattajien da joukkoloin neruo da myös niidy, kel perindö on vie elävy da ket ližätäh vahnanaigaizih pajatandan taboih uuttu luaduu (stiliziiruijah vahnoi pajotaboi).

Ei olluh kebjei ruado tulla yhtehizeh piätökseh, toiči rodih eri mieldygi. Petroskoilazet da Kižin suaren gost’at suahah kuulta tänä kezän komilastu pajuo. Ansambl’oin keskes lauriatakse piäzi Kanzalline folklourujoukko ”Ust’-Tsilemskije krasnopevi” Ust’-Tsilman kyläspäi. Parahinnu solistoinnu arvostelijoin mieles ollah eri kul’tuuroin ezittäjät: ven’alazen biliina-pajotavan muasteri piiterču Aleksandr Matočkin, Baškortostanan pajattai Ilgam Baibuldin, Tuvan pajoperindön ezittäi Tokuu-perehteatran solistu Viktor Kuular da karjalaine räppäri Ondrei. Lapsien keskes lauriatan arvon sai priäžäläine duettu – Serafim Kukuškin da Daniil Muhorin...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat