Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šankarien muissolla

Aktijon järještäjät ollah varmat, jotta muisto Šuurešta Voitošta pitäy šiirtyä kašvajalla polvella, jotta lapšet tiijettäis ta kunnivoitettais šotašankarien urheuvutta. // Kuva: Kuvat otettu vk.com –nettišivuilta

Karjalan autoklubi šekä Šukupolvien jatkamini -šiätijö jo nellättä vuotta peräkkäh järješšetäh Voiton päivällä omissetun automatan. Tänä vuotena juhlamarššissa autoloilla ajo 22 ošallistujua: veteranija, šalpauš-Leningradin eläjie, šiirtoleirien vankija, rintamuan šeluštan ruatajie. Viime vuoteh verrattuna heijän luku on vähennyn nellällä veteranilla.

Kunnivo-automatkah ošallistu 60 autuo: autoklubin jäšenie ta volont’orija. Joka veterani otettih omašta talošta Petroskoissa ta tuotih Leninin aukijolla. Šiinä piettih juhlamitinki, konsertti ta kukkien laškomini Ikuni tuli -memorialilla. Šiitä Leninin aukijolta starttasi Voitamma yheššä -automatka Villavuaran Mainehen kurgani -muistomerkkih šuaten.

Villavuarašša veteranija ta automatan ošallistujie vuotti šotalaulujen konsertti, huttu ta čäijy.

– Myö kiitämmä meijän veteranija, tykkyämmä heitä ta kumarramma heilä muah šuate, šano Karjalan autoklubin johtaja L’udmila Vatanina. – Jo nellä vuotta olemma järještän tämmösie automatkoja. Suali, jotta vuosi vuuvvelta veteranien luku vähenöy. Onnakko pitäy šäilyttyä lapšissa muisson Šuurešta Voitošta, jotta hyö käytäis vellešhauvoilla. Meijän pieni matka on omissettu kuin elävien, niin ni kuollehien šankarien muissolla.

Automatan tarkotukšena on šäilyttyä istorijallista muistuo, onnitella veteranie Voitonpäivällä ta kašvattua ihmisissa patriottisie tuntehie.

Šuunnitelmien mukah, enši vuotena Voitamma yheššä -automatka viey veteranija Priäžän uuteh Korkevuš 168,5 -memorialih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat