Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voiton teitä myöte

Teatteriesitykšeh oli ottan ošua 60 omatoimistua artistua. Niijen joukošša oli Kalevalan keškikoulun opaštujie ta kulttuuritalon luovien yhtyvehien artistoja. // Kuva: Kuva otettu vk.com –nettišivuilta

Pito oli järješšetty yleisvenäläisen Voiton tiet -patriottiaktijon ta Šukupolvien estafetti – muisson estafetti -nimisen šotapatriottisen festivalin rajoissa. Šen järještäjinä oltih Kalevalan keškikoulun opaštajat ta koululaiset šekä kulttuuritalon ruatajat. Šen lisäkši Kalevalatalo-etnokulttuurikeškuš oli valmistan Voiton teitä -näyttelyn, missä oli esillä musejoesinehie Šuuren Isänmuallisen šovan ajoilta. 

Illačun alušša Kalevalan piirin ičehallinnon etuštaja oli luovuttan koulumusejoh lampatan, kumpani oli viritetty Petroskoissa Ikusešta tulešta. Lampatta simvolisoi šukupolvien yhteyttä ta muistuo Tuatonmuan puolistajien urheuvešta.

Teatteriesitykšeššä oli käytetty Uhtuon (entisen Kalevalan) istorijah liittyvie tietoja, vanhoja kuvija, kumpasie oli kerännyn Kalevalan keškikoulun opaštaja Galina Gerasimova. Esitykšeh otettih ošua Kalevalan koulun opaštujat, piirin kulttuuritalon luovat yhtyvehet – “Venäläini laulu”, “Lokka”, “Next šukupolvi”, “Kulkurit”, “Tarina”, šekä pos’olkan eläjät – yhteheš 60 omatoimista artistua. Näytelmän on ohjannun Kalevalan kulttuuritalon joukkotapahtumien ohjuaja Žanna Dobrinina. Noin 350 kaččojua tuli kaččomah esityštä, šali oli täpö täynnä.

Ukon vanha kuva-alpumi… Kuin äijän istorijoja šäilyy ajašta kulunuilla šivuloilla! Kellaistunuot valokuvat šovanielliseštä Kalevalašta, šillosešta Uhtuošta. Šelaillen alpumin šivuja veikko ta čikko eletäh mieleššäh šota-ajan tapahtumie.

Kaččojien ieššä männehen ajan kuvat eleyvytäh: täššä kaimatah omahisie rintamalla, täššä kyläläiset kerätäh šatuo, tuošša ollah partisanit levähyšhetkellä, a tuošša käyväh kovie taisteluja.

Šovan ajan lapšet on henkilöity liikuttavašša tytön hahmošša, kumpani kulki koko teatteriesitykšen läpi. Ohjelman lopušša šalissa nouššut Kuolematoin rykmentti anto mahollisuon kašvajalla polvella vielä kerran läheštyö oman muan, piirin ta oman pos’olkan istorijua, kumpaista voit ylpeillä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat