Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ruočči Tukholman ulkopuolella

Elannin šuaren eläjien piäelinkeinona on muatalouš. // Kuva: Alina Čuburova

Matka: Petroskoi – Turku – Stockholm – Kalmar – Öland – Karlskrona

Mieli järještyä šemmoni matka šiula tarviččou auto (oma tahi vuokrattu), Internetti-yhteyš (jotta eččie šopivie majotušpaikkoja) ta lyhyt (noin viijen päivän) loma. Oraškuun enšimmäini netäli hyvin šiih paššuau – Venäjällä on äijä lepopäivie ta ilma on ihan šopiva matkuštamiseh. Šanakši, omien havantojen mukah Viro on kait kehittynein mua Internetin levittämisen puolešta, nettiverkošto löytyy joka Viron kolkašša. Ruočissa ei. Muistakkua še, još oletta mänöššä šinne. Käyttyäkšeh nettie, pitäy eččie kahvila tahi minih muu julkini paikka ta pyytyä šalašana. Eryähičči tuntuu, jotta täššä kyšymykšeššä Venäjä on ašelta ieššä, pieneššä Petroskoin kaupunkissa melko joka paikašša, kahvilašša ta järven rannalla löytyy vapuašša käytöššä olija Internetti-yhteyš (WiFi).  

Ruočin Tukholmah piäkaupunkih helpošti piäšöy laivalla Šuomen Helsinkistä tahi Turušta. Laivojen omistajat ušeičči kekšitäh kaikenmoisie tarjoukšie, näin esimerkiksi koko hytti (4 henkie) tulou makšamah vain 20 euruo. Šanakši keškimiäräni hinta on yli 100 euruo (liäkši melkein šaman šumman jouvutta makšamah, kun ottanetta auton keralla). Kulttuuriohjelma laivalla on ilmaista, matkuštajat makšetah vain ruuvvašta ta još oššetah mitäh tavarua laivalta. Laivat Šuomešta kuletah joka päivä (talvellaki), voit yön muata laivalla ta huomenekšella männä kävelömäh Tukholmašša.

Ka Tukholma täššä matašša ei ole piäkohta. Tarkotukšena on männä piäkaupunkin ulkopuolella ta kaččuo Ruočin pienie kaupunkija.

Kalmar on yksi kaunehimmista kaupunkiloista, kumpasie olen nähnyn. Pieni Itämeren rannalla šijaiččija Kalmar Ruočin vanhimpie kaupunkija, kumpasella on ylen pohatta istorija. Kaupunkin pinta-ala on noin 20 km², šiinä eläy noin 60 000 henkie. Tätä kaupunkie ennein piettih yhtenä šuurimmista kauppapaikoista, piätavarana oli rauta. Oštajie kävi Šakšašta šuate.

Elannin šuari on Ruočin šuurin šuari Gotlannin jälkeh, šen pinta-ala on 1342 km². Šuarella on 16 paikkakuntua (kaupunkie ta kylyä), kumpasilla eläy noin 25 000 henkie. Šuarta ušeičči kučutah tuulimyllyjen muakši, še on totta – myllyjä on joka paikašša, šuurie ta pienie. Paikallisien eläjien piätyönä on muatalouš, šen heti ymmärtäy, kun piäšöy šuarella – lehmät ta lampahat kävelläh, pellot levitäh ta tatehella haisuu joka paikašša. Ka še ei millänä vaikuta šuaren kaunehuoh!

Šanotah, jotta Ruočin nykysen kuninkahan mökki on tällä šuarella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat