Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jyrgilän kyläl 520 vuottu

Kevätmiikulan pruazniekas”Karjalaine koivu” pajatti da pläšitytti kyläläzii. // Kuva: Tamara Voronova.

– Ga tottu on sen verdu. Kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadai, histouriekku Aleksei Žukov sellitti, ku Jurii Saburovan vuvven 1563 aigukirjoin perustehel voibi varmah sanuo, ku meijän kylä on vahnembi, migu myö enzimäi duumaičimmo. Ku lienne vuvvennu 1563 se oli kirjoil, sit varmah se oli olemas jo vuvvennu 1496. Nygöi sit aijas luvemmogi meijän kylän igiä, sellittäy Ol’ga.

Jyrgil’čät kunnivoijah vahnoi perindölöi da omien ezi-ižien mustuo, sendäh joga vuottu pietäh Kevätmiikulan pruazniekkua. Tänä vuon se oli kahtestostu kerdu. Pruazniekkah tullah oman kylän rahvas, heijän jälgiläzet, lähi kylän eläjät da konsertah kučutut artistat. Tavan mugan kyläläzet da gost’at kävväh časounah, kudai on nostettu kahten endizen časounan kohtah da pyhitetty kaksi vuottu tagaperin. Jyrgil’čät joga vuottu ainos vai enämbäl čodritah omua časounua. Tänä vuon časounah on suadu uuzi Pyhän Il’l’an obrazu. Jyrgilässäh sil oli pitky matku: sen luadi Mončegorskas eläi Marija Smolentseva da lahjoitti Murmanskan čupul eläi mies, sit se tuodih piädykauti Kemin linnah, sit Petroskoissah da jälgimäi Jyrgiläh – 730 kilometrii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat