Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Musejoyön yllätykšie ta šaloja

Kulkuset-yhtyveh tänä šykyšynä täyttäy vašta kolme vuotta, ka yhtyvehen šiäštököššä on jo monta voittuo eri festivaliloissa ta äijän ihailijie // Kuva: Maikki Spitsina

Viime šuovattana Petroskoin ta tuhanšien eri puolilla muajilmua toimijien musejojen ovet oltih auki myöhäseh yöh šuaten.

Petroskoi kahekšatta kertua ošallistu Musejoyö 2016 -aktijoh. Šiih yhty 10 kaupunkin kulttuurilaitošta. Musejoyö on elävä projekti, kumpaseh vuosi vuuvvelta ottau ošua yhä enemmän musejoja. Tänä vuotena enšimmäistä kertua Musejoyö-aktijoh ošallistu Karjalan filarmonija, šitä ennein artistat yhyttih aktijoh toisilla kentillä. Filarmonija esitti omilla vierahilla Iänen musejon.

Joka vuosi aktijon aikana musejoruatajat kekšitäh kävijillä kaikenmoista uutta mukavua. Tälläki kertua tarjolla oli šuuri ta monipuolini ohjelma, kumpaseh kuulu näyttelyjä, konserttija, muasterioppija ta kaikenmoisie huvija kuin aikuhisilla, niin ni lapšilla.

Monta toimehpituo oli šivottu kotišeuvun ta kulttuurilaitokšien istorijah, šentäh kun tänä vuotena Venäjän istorijallini šeura täyttäy 150 vuotta.

Karjalan Kanšallini musejo niise juhliu tänä vuotena šuurta merkkipäivyä. Kanšallisen musejon ohjelma alko perintehenmukasešta puijen issuttamisešta Gubernattorin puistošša. Iče musejošša aktijon aikana toimi monta näyttelyö, kvestie, muasteri-oppie, a ohjelman lopušša oli järješšetty musejon johtajan perintehellini luvento. Puoli yheltä yöllä Gol’denberg kerto Gubernattorin puistošša musejon peruštajašta Grigori Grigorjevista.

Kiži-musejo esitti heti monta ohjelmua. Niin, šuarella šai ihailla pohatterien taisteluo, a kaupunkissa esimerkiksi kuunnella Boris Guščinin yötarinoja. Musejon varajohtajan Irina Anikinan šanojen mukah, petroskoilaisien kiinnoššuš aktijoh kašvau: još viime vuotena Kižin šuarella läksi yksi laiva, niin tänä vuotena jo kolme.

Petroskoin istorijallisešša linnannelliköššä omie ohjelmie esitettih kuin Kiži-musejo, niin ni Kanšallisien kulttuurien keškuš. Nesterovan ta Lebedevin kupččataloišša oli järješšetty oppimatkoja, muasteri-oppija. Lebedevin talon pihašša käsityömuasterit, kutojat, šavimiehet esitettih omua tuotantuo.

A vihriellä nurmikolla interaktiivisen Karjalan palitra -ohjelman rajoissa esiinnyttih karjalaiset luomiskollektiivit. Yksi niistä oli Lapšien ta nuorison luomistalon folklori-horeografini Kulkuset-yhtyveh.

Šuunnitelmien mukah, Musejoyö-aktijoh vuotettih noin šeiččementuhatta petroskoilaista. Hyvä šiä ta mukava ohjelma varmašti lahjotettih aktijon ošallistujilla äijän positiivisie vaikutelmie. Toivottavašti, vuosi vuuvvelta ihmisillä löytyy aina enemmän šyytä, jotta käyvä musejoh. Eikä ainuoštah Musejoyönä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat