Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Standartat – mindäh da kui?

Yhtenny syynny uppuondah mainitah, ku se oli ebäsymmetrine sen periä, ku eri puolil laivua ruadajat käytettih eri piduhizii miäry-yksikkölöi, yhtel puolel laivua Ruočin jalgua, toizel puolel Amsterdaman jalgua. Ei olluh standartua.

Konzu matkustammo Jevroupas junal, monil rajoil pidäy juna kodvazekse azettua sendäh ku pidäy vaihtua vagonoin os’s’at da rattahat – raiživon levevys ei ole sama. Eigo olis parembi gu manderen reunas toizeh vois ajua samal junal koskemattah junan rakendehii?

Lähes kaikis Jevroupan mualois ajetah dorogan oigiedu reunua. Yhtelläh Yhtistynnyös Kuningaskunnas ajetah huruadu reunua myö. Sendäh mašinoi pidäy luadie kahtu luaduu, toizis ru’la hurual puolel, a toizis oigiel. Se maksau.

Standartois piäkyzymys ei ole se, mi on oigei taba ruadua midätah. Eihäi dorogan oigei da hura puoli olla erilazet. A ku oldanehgi, järilleh ajajes vellat tazatah. Dielo on se, ku luadie yhtenjyttyöh toizienke da tiediä, ku toizetgi muga ruatah. Nygöi tämä ellendetäh industries. Muailmu muuttuu, tehnolougii muuttuu, kai muuttuu. Sendäh pidäy sobie mittuzii standartoi yhtehizes ruavos käytetäh. Kirjutustu toizele työndäjes pidäy tiediä, kui kirjaimet on kodiiruittu, ku vastahottai suas tolkuu tekstas.  GSM-telefonan toimindu perustuu lugemattomah miäräh standartoi, ku viesti siirdys apparuatas toizeh. Tehnolougizen kehityksen täh standartoi pidäy alallizesti muuttua. Telefonah tuli 2G, 3G da 4G tiijon siirdo, terväh 5G.

A kenbo luadiu standartat? Suuril firmoil, kudamat ollah piästy läs monopoulien azemah libo tahtotah piästä sinne, on paha taba olla kuundelemattah toizii da oppie pakoittua toizii ostamah oigevus luadie omat vehkehet yhtehsobijoikse heijän tuottehienke da kandamah den’gua heijän kormanih. Ga monopolistoilgi pidäy varata, ku ei hapattas pystyi, konzu muu muailmu rubieu kehittymäh eri suundah standartoin mugah. Sit hyö toinah vaiku ližätäh standartoih omii "paranduksii", kudamii toizil ei ole, da nenga opitah paimendua rahvastu oman monopoulien klijentoikse...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat