Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Toiveh” avasi uuvvet nerot

Nuorien runoniekkojen kilpailuh yhty lapšie ta nuorie Karjalan eri piirilöistä šekä Petroskoista. // Kuva: Olga Melentjeva

Ideja Karjalan nuorien runoniekkojen kilpailun peruštamisešta tuli aikoinah tunnetun runoilijan Aleksandr Valentikin mieleh. Tašavallan enšimmäini Vladimir Morozovin Toiveh (Надежда) -nimini kilpailu oli pietty 2014 vuotena. Šen tarkotukšena oli nuorien lahjakkahien runoilijien eččimini ta tukemini.

Kilpailulla oli annettu runoilija Vladimir Morozovin nimi. Jo 22-vuotisena Morozov oli Karjalan tunnetuin ta šuosituin runoilija Karjalašša. Hänen runoja luvettih ta tunnettih Karjalan šyrjemmissäki kylissä. Vladimir opaštu Moskovan Kirjallisušinstitutissa šemmosien tunnettujen runoilijien kera kuin Jevgeni Jevtušenko ta Robert Rozdestvenski, kumpaset piettih häntä lahjakkahimpana opaštujana.  Valitettavašti Morozovin elämä tragisešti katkesi 1959 vuotena, kun miehellä oli ikyä vašta 26 vuotta.

Viime pimiekuušša oli ilmotettu II tašavallan nuorien runoilijien Toiveh-kilpailu. Kilpailuaika kešti tämän vuuvven šulakuuh šuate. Šiih voitih ošallistuo 8-18-vuotiset nuoret, kumpaset kirjutetah runoja venäjän, karjalan, šuomen ta vepšän kielellä. Arvoštelijat arvoššettih kilpailutöitä kolmešša nominatijošša: Kynäterä, Runotoiveh ta Miun kotimua, Karjala.

Kilpailu herätti šuurta kiinoššušta. Šiih yhty 140 ošallistujua Karjalan eri piirilöistä, Petroskoista ta Venäjän muista kaupunkiloista. Ta vaikka tämä kilpailu oli tarkotettu juuri tašavallan nuorilla neroilla, runoniekat eri puolilta Venäjyä työnnettih šiih omie töitä: Moskovašta, Voronezin, Orenburgin, Belgorodin Kiirovin alovehilta šekä Bur’atijan tašavallašta ta Stavropoljen alovehelta. Kilpailušiäntöjen mukah arvoštelijat ei arvoššettu näitä töitä, kuitenki ne koroššettih, jotta kilpailu on jo šuanun šuuren šuosijon ympäri Venäjyä.

Kilpaluvoittajien palkintoseremonija piettih 19. oraškuuta Karjalan Kanšallisešša musejošša. Noin 50 nuorta runoniekkua oli šuatu diplomija ta lahjoja.

Tašavallan II runouškilpailun piävoittajakši tuli koštomukšelaini Julija Fedotkova. Nellä vuotta takaperin tyttö ihan tosissah innoštu runojen kirjuttamisešta. Julija opaštuu 10. luokalla ta kirjuttau runoja venäjän kielellä.

Karjalan kielellä kirjuttajien joukošša parahana runoniekkana oli Darja Šl’amina. Darja eläy Ripuškalan kyläššä ta opaštuu 7. luokalla. Tyttö jo šeiččemen vuotta oppiu karjalan kieltä koulušša. Darja kirjuttau runoja venäjän ta karjalan kielellä. Hänen mielehisenä aihiena on luonto. Darjua äijälti avuššetah karjalan kielen opaštaja Natalja Kyršunova šekä tytön ukko ta ämmö, kumpaset paissah karjalakši. 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat