Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Talven, lumen ta hyvän mielen pruasniekka

Lumen ili talviurheilun päivä on kanšainvälini pruasniekka.

Tänä vuotena Petroskoi niin kuin muutki 23 Venäjän kaupunkie liitty täh pruasniekkah. Kaupunkissa oli järješšetty pohatta ohjelma kaikilla liikunnan harraštajilla. Kaupunkin eri ošissa piettih erilaisie tilaisukšie: rahvaš kilpailtih alppihiihtuo, lašettih mäkie lumilautoilla šekä kelkoilla, ošallissuttih vuorokilpailuih, erilaisien urheilulajijen muasterioppiloih. Pruasniekan järještäjänä oli Karjalan tašavallan urheilun, liikunnan ta nuorison ministerijö.
Erittäin äijän hiihtäjie oli Fontani-hiihtopaikalla. Tiälä vietetäh netälinloppuo ta nautitah hiihtämiseštä ta kaunehešta mečäštä kuin aikuhiset, šamoin ni lapšet ta vanhukšet. Šen lisäkši Lumenpäivänä oli voinun pelata lentopalluo, šamoin kuin kešälläki, vain lämpimän hiekan šijašta oli vašta šatanut lumi. Miehet pelattih jiäkiekkuo, vain ei jiällä, eikä mailan ta kiekkojen kera, a lumella, pallon ta vaštojen kera. Ne, ket tykätäh arvautukšie, ošallissuttih Arvautukšien polku -kilpailuh. Vaikeimpana kilpailuna oli parihiihto, kilpailijien piti šeisoen kahen šamoilla šukšilla mitä rutompah piäššä loppuh. Monilla tämä kilpailu tuntu vaikielta, hyö lankeiltih lumikinokših, vain oli šemmosieki, kellä tämä kilpailu oli helppo.
Fontani -hiihtopaikalla on hyvä perinneh – joka vuosi tiälä järješšetäh festivali: jokahisella halukkahalla annetah kortti ta šiih pannah merkki joka netälinlopun kävelyštä. Viime pyhänäpiänä yli 250 ihmistä šuatih rintamerkkijä kymmeneštä kävelyštä.
Šiä puoleštah oli tärkienä pruasniekan šankarina. Šen anšijošta kaikin oltih hyvällä mielellä ta omie joukkoja nimitettih talven ta lumen kunnivokši. Nuoret ta aikuhiset oltih hyvilläh, kun talvi tuli ta tämä pruasniekka on niin hyvä mahollisuš ta šyy viettyä netälinloppu pihalla omien läheisien, yštävien ta šukulaisien kera. Toivottavašti, tämän pruasniekan jälkeh meijän kaupunkissa tulou enemmän tervehie ihmisie ta enemmän rahvašta rupieu viettämäh vapuata aikua kävellen, hiihtäen tahi laškien mäkie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat