Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšantaitehlaitokšien etuštajat käytih Karjalašša

Kerähmön rajoissa Kanšallisen teatterin aulašša oli järješšetty jarmankka.

Kerähmöh otettih ošua alovehellisien kanšantaitehtalojen ta -keškukšien johtajat ympäri Venäjyä.

Venäjän valtijollini kanšantaitehtalo on kerähmön yksi piäjärještäjistä. Jo kolmenkymmenen vuuvven aikana Kanšantaitehtalo on järještän neuvottelutapuamisie, kumpasih keräyvytäh kulttuurilaitokšien johtajat Venäjän eri paikoista. Enšimmäini šuurempi tapuamini jo kerähmön formatissa oli pietty talvikuušša 2014 vuotena Piiterin kulttuuriforumin rajoissa. Tänä vuotena Venäjän 85 regionista kerähmön pitopaikakši oli valittu Karjala. Kerähmöh yhty 56 ošallistujua Venäjän eri paikoista Krimistä Vladivostokkih ta Kamčatkah šuate. Kerähmön piätarkotukšena on kokemukšen vaihtamini. Etuštajat käsiteltih kaupunkien ta kylien kanšantaitehtalojen toimintah liittyvie kyšymykšie ta yhteisvoimin yritettih löytyä proplemien ratkaisuja.

Yksi tärkeimmistä kerähmön teemoista koški klubien toiminnan kehityštä.

Venäjän kylissä ta pos’lkoissa klubit ollah paikallisen kulttuurielämän keškukšina, kuitenki ne on jiäty huomijon ulkopuolella. Kulttuurialalla on kehitetty monen monta kehityšohjelmua, kuitenki klubitoiminnan kehittämiseh ei ole tähä šuate kiinitetty tarvittavua huomijuo.

– Nuorilla klubi-šana assossioituu huvi- ta tanššipaikan kera. Hyö vähä mitä tiijetäh klubitoiminnašta. Myö tahtosima erottua käsitykšet ”yö- ta tanššiklubi” kulttuuritalojen ta klubitoiminnan sistemistä. Klubien piäfunktiona on enšišijah kašvatuš ta koulutuš ta tätä puolta pitäy kehittyä, Venäjän Kanšantaitehtalon johtaja Tamara Purtova on varma.

Kerähmö kešti nellä päivyä. Etuštajat piettih lukusie issuntoja ta tapuamisie Petroskoissa ta Sortavalašša šekä käytih vierailumatoilla Kižin šuarella ta Valamolla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat