Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kieli kuuluu uinotuspajonnu

Jessoilan kylän karjalan kielen kursilois tänä vuon opastui yheksä hengie. Opastajannu – Svetlana Tihonova (paginua pidämäs). // Kuva: Galina D’omina.

Myö puaksuh šeikuičemmo karjalan kielen valdivollistu stuatussua. Meijän karjalazen muan tolkukkahat rahvas ellendetäh, ku karjalan kielel pidäy olla virralline stuatussu, sih käsköy aigugi. Karjalan kielen nygytilua minä en sanos hyväkse. Toiči ozutahes, ku virguniekat ollah loitton kieliruavos da karjalazien elokses. Oigeit vai ollah net, ket eletäh loittozis korbikylis, eletäh omien ezi-ižien perindölöin mugah, ruatah, paistah omal kielel, kui paistihgi rahvas sadoi vuozii tagaperin. Heil on omat duumat, hyö jatketah karjalazien elaigua.

Täkse päiviä meil ei ole nimittumua ennepäi miärättyy taibalehtu edehpäi, vuozikymmenien aloh meidy vai ahtistetah omal mual. Azetetah meile kynnyksii, ku niilöis piäliči piästes meijän kanzu tulis väittömäkse, a väittömäl kanzal ei ole tuliedu aigua. Kai, midä ruatah meile hyväkse, tottu ruatah vai čomakse sanakse. Ga meijän rahvastu et muanita. Kyzyimmö Jessoilan karjalan kielen kursiloin opastajua Svetlana Pavlovna Tihonovua kirjuttua karjalan kielen kursilois da opastujien mielis kielen ozas:

– Kursiloi pietäh kyläs jo 15 vuottu. Ezmäi niilöi rubei pidämäh Zoja Lukinična Saveljeva, jällespäi Tamara Sergejevna Petrova. Vuvvennu 2015 Veteruanoin nevvoston piälikkö Marija Ivanovna Polevaja (igähine musto hänele) kyzyi minuu järjestämäh kursiloi veteruanoih niškoi. Opastujien joukkoh tuli yheksä hengie, nelli niilöis ven’alazet. Nämä nelli ei maltettu karjalua, ga mielihyväl opastuttih sih. En minä ole spetsialistu, ga midä iče maltoin, sihgi heidy – vagavii da čopakkoloi naizii – opastin. Opastuksen hyvänny tuloksennu rodih se, ku kaikin opastujat ylen hyvin kirjutettih karjalan kielen sanelu 20. sulakuudu. Jälgimäine urokku piimmö 4. oraskuudu. Opastundan aigua naizet hyvin sovittih keskenäh, sanottih, ku tahtottas vastavuo uvvessah sygyzyl da jatkua karjalan kielen opastumistu... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat