Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pienien ruatojen strategija Kalevalan piirin hyväkši

1. Petroskoin opaštujien Anna Jegorovan (kuvašša vaš.) ta Uljana Čaikinan valmistama Muistopaikka ”Vanha kalmismua” -projekti oli kilpailuprojektijen voittajien joukošša. // Kuva: Aleksei Tsikarev

Kuuši kuukautta keštänyön projektin rahoittajina oltih Muajilmanpankki ta Karjalan Tašavallan Kulttuuriministerijö Karjalan hallitukšen puolešta. Toteuttajina oltih ekspertit: projektin koordinaattorit ECHO-assosiatijon piällikkö Svetlana Kol’čurina ta YK:n Kantakanšojen oikeukšie koškovista kyšymykšistä vaštuaja eksperti Aleksei Tsikarev; šamašša työryhmäššä oli Karjalan turismi-, talouš-, kulttuuriperintöalojen eksperttijä, sosiologija.  Muajilmanpankin ekspertit ta ruatajat esiinnyttih neuvonantajien roolissa. Kalevalan piirin eläjät, kulttuuri-, opetuš- ta turismialojen ruatajat šekä viranomaiset aktiivisešti ošallissuttih projektin toteuttamiseh.

Projektin piätulokšena on Kalevalan piirin integroitu ta keštäjä kehityšstrategija, kumpasešša piirin kehittämisen piäšuuntana on miärätty šuomelais-ugrilaisen kulttuuriperinnön aktiivini käyttö.    

Seminarin aikana monet pakinanpitäjät šanottih, jotta projektin toteuttamisaloveh oli valittu oikein. Kaččomatta šiih, jotta Kalevalan piirissä on äijän sosialisie ta taloušproplemoja, šamalla šillä on pohatta luonnon, istorijan šekä kulttuuriperintö, kumpani voisi tulla alovehen turismialan kehittämisen pohjakši. Projektin ekspertit otettih strategijah muutoma valmis kehittämisprojekti, šekä kilpailun kautta valittih kakši projekti-idejua, kumpasie esitettih Petroskoin valtijonyliopiston opaštujat: ”Kalevala – Kalevala. Uškomatoin šeikkailu” -roolipeli ta ”Muistopaikka ”Vanha kalmismua”. Projekti-idejojen kekšijät oli palkittu Karjalan Kulttuuriministerijön kiitoškirjasilla.    

Seminarih ošallistuja Muajilmanpankin etuštaja Džordž Stavru Stavros pakasi projektin ainutluatuisuošta, šentäh kuin še oli toteutettu kolmen alan risteykšeššä: kulttuuri, turismi ta talouš. Hiän korošti, jotta Muajilmanpankki on toteuttan šatoja projektija eri maissa, mm. Venäjällä, onnakko juuri Karjalan projekti on harvinaini esimerkki šiitä, mitein kulttuuriperintö vois vaikuttua taloušproplemojen šelittämiseh. Stavros tovisti, jotta Muajilmanpankki on valmis jatkamah yhteistyötä Karjalan Tašavallan viranomasien ta eksperttijen kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat