Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pyhänpäivän kielipesä jatkuu

Pakšuna olevie naisie: nellä karjalaista, yksi šuomelaini, yksi vepšäläini. Kuva on otettu kešällä 2015. Lapšet šynnyttih ta kašvetah tervehinä. // Kuva: Olga Smotrova

Tämän vuuvven alušta lähtien Oma Mua -leheššä oli monta juttuo Karjalan Rahvahan Liiton Pyhänpäivän kielipešä -projektista. Lehen toimittajat otettih ošua illaččuloih, missä aikuhiset paistih lapšien kera karjalakši, leikittih, piiruššettih, liimattih, laulettih ta tanššittih heijän kera. Petroskoissa eläy vieläi i šemmosie lapšie, ket ei voija leikkie, laulua karjalakši, ei voija aštuo eikä ieš istuo, šentäh kun ne ollah vielä liijan pienet. Ka heijänki kera voit paissa karjalakši ta kašvattua lašta karjalaisekši ihan kapaloista.

– Pyhänpäivän kielipešä -projektin rajoissa myö kuvuamma heistä 4-6 minuutin pitusie videoita, Karjalan Rahvahan Liiton johtaja ta 10-kuukautisen Tuarien muamo Natalja Vorobei kerto, – Videoissa vanhemmat näytetäh, jotta karjalan kieltä voit käyttyä konša kapaloičet lašta, konša hierot, konša häntä pešet, konša opaššat šyömäh, konša kerrot hänellä enšimmäisie tietoja täštä muajilmašta.

Nämä opaššušvideot kerrotah rintalapšen kašvatukšen tärkeimmistä hommista, videoissa šuunnitellah niise käyttyä rahvahan vanhoja runoja, tuutilauluja ta muutaki karjalaista lapšifolklorie. KRL panou nämä videot internettih rahvahan kačottavakši. Ne ollah šuurena apuna tulijilla vanhemmilla, ket šuunnitellah kašvattua omie lapšie kakšikielisiksi ta karjalaisiksi. Videot tullah avukši niise karjalan kielen opaštajilla, päiväkotien kašvattajilla ta kaikilla, ket on kiinnoššuttu karjalan kieleštä. Nämä videot niise tovissetah, jotta karjalan kieli on pohatta ta šen käyttämisala on luaja, jotta nykyaikasissa kaupunkioloissa voi käyttyä karjalan kieltä lapšen kašvatukšešša aivan lapšen šynnyštä alkuan.

– Projektin johtajana mie šuunnittelin kuvata aivan pikkaraisie yhen-kahen kuukauven ikäsie lapšie, Natalja Vorobei jatkau, – Kekšin tämän projektin, kun iče olin pakšuna, ka en voinun ni kuvitella šilloin, kuin äijän hommua on vašta šyntynyön lapšen kera, Tuariehan on miun enšimmäini lapši. Tai muutki karjalaiset muamot ollah taikauškovaiset, ei tahottu näyttyä omie platenččoja kameramiehellä. Näin rupiemma kuvuamah lapšien kašvatušta vain tänä kešänä, kun lapšet on jo vähän kašvettu. Kanšanpuvun tietäjä ta Oma mua -lehen toimittaja Margarita Kemppainen ompelou niise karjalaispukuja niillä pikkaraisilla. Kešällä myö kaikin lähemmä pukuloissa Petroskoin rantakavulla ta otamma kuvie. Puvut jiähäh KRL:n varaštoh, niitä šuatetah käyttyä muutki lapšet.

Pyhänpäivän kielipešä antau vanhemmilla innoššušta paissa omien lapšien kera karjalakši. Tämän klubin kokemuš lienöy hyvänä esimerkkinä piirilöissä eläjillä karjalaisilla, ket voijah järještyä šamanmoisie illaččuja omissa kylissä ta käyttyä opaššušmaterialina KRL:n luatimie filmijä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat