Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Talo, missä eläy nero

Kalevalan monitoimitalošša lapšilla järješšetäh erilaisie muasteri-oppija, kerhoja, harjotukšie.

Lapšilla jo alko kešäloma. Koululaiset šamoin ruvetah lepyämäh lisäopaššukšen tuntiloistaki. Kalevalan monitoimitalon opaššušvuosi oli niin kuin ainaki pohatta ta mukava. Kun tulet Kalevalan lapšien kerhokeškukšeh heti rupiet ajattelomah, mitein viäräššä ollah ne, ket šanotah, jotta kyläššä ei ole mitänä ruatua ta lapšilla ei ole mahollisutta kehittyä iččietäh. Kalevalan lapšien kerhokeškukšešša lapšet voijah harjottella teatterie, käsityötä, ompeluo, tanššimista ta piiruššuštaituo.

– Meilä on hyvä perinneh järještyä šuuri konsertti opaššušvuuvven lopušša ta näyttyä Kalevalan eläjillä lapšien ta opaštajien ruavon tulokšie. Tänä vuotena meijän opaštujat mäneššykšellä ošallissuttih erilaisih festivaliloih, runojen lukijien ta käsityökilpailuih, Kalevalan monitoimitalon johtaja Nadežda Mihailovna Šestihina kerto tämän vuuvven toiminnašta.

Nadežda Mihailovna kerto šamoin, jotta tänä vuotena Marjatta Nikutjeva ošallistu Elävä klasiikki -nimiseh kanšainväliseh kilpailuh, tyttö voitti kilpailušša tašavallan tašolla ta ei niin ammuin myöšty Artek-leiristä, missä ošallistu Venäjän tašolla järješšettyh kilpailuh.

Opaštajat ollah hyvällä mielin, jotta heijän kerhoih tulou uušie lapšie ta heilä šyntyy uušie projektija. Kalevalan käsityökerhošša lapšet luajitah ihanie kukkie foamiranista. Tämmöset idejat šynnytäh Ordin Svetlanalla, hiän aina eččiy uušie kekšintöjä käsityöalalla ta lisäkši vetäy ompelukerhuo. Svetlana Vladimirovna on jo yli kymmenen vuotta opaštan tyttöjä ompelomah. Neiččyöt Molod’ožnaja moda -kerhošta joka vuosi ommellah uušie mekkoja ta pukuja. Joka uuvven pukukokoelman esityš on erikoini. Tällä kertua tytöt esitettih iltamekkoja ta Stilj’agi-elokuvan tyylisie mekkoja.

Joka vuosi konserttiohjelma on uuši ta ainutluatuni. Lapšet Cheer dance -ryhmäštä tanššittih uušie tanššija, tytöt käytettih kaunehešta kankahašta ommeltuja viuhkoja ta tanšši näytti ylen värikkähältä.

Kerhokeškukšešša joka vuosi järješšetäh Meijän toiveh -kilpailu kaikkien opaštujien kešen ta konsertilla parahilla niistä annetah kunnivokirjoja. Eryähillä lapšilla lempiharraššukšešta voit tulla ammatti ta kerhokeškukšen jokahisella opaštujalla lisäopaššuš antau hyvyä mieltä, uušie yštävie, mukavua ajanviettuo ta mahollisuon kehittyä omie kykyjä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat