Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koštamuš otti vaštah vierahie

Pruasniekkapäivänä Koštamukšen piälavalla piettih šuuri konsertti, kumpaseh ošallissuttih kuin paikalliset kollektiivit, niin ni vierahat Venäjän ta Karjalan piäkaupunkiloista. // Kuva: Maikki Spitsina

Yhekši päiväkši Koštamukšešta tuli Karjalan piäkaupunki. Tuhannet ihmiset Petroskoista ta Karjalan piirilöistä šekä muista Venyähen alovehilta ta ulkomailtaki tultih pruasnuimah ta kaččomah muutokšie, kumpaset on tapahuttu kaupunkissa. Koštamuš oli oikein hyvin valmistautun šuureh juhlah, še oli niin kaunis ta puhaš.

Pruasniekkapivot kaupunkissa alettih jo aikaseh huomenekšella monissa paikoissa, a juhlan piätapahtumat oli järješšetty nellällä kentällä kaupunkin keškukšešša. Joka vierahalla, kuin aikuhisella, niin ni lapšella, riitti kačottavua ta ihailtavua mavun mukah.

Šuurista vierahista vois mainita Venäjän turvallisušneuvošton šihteerin ta Karjalan tašavallan 100-vuotisjuhlan valtijon valmistamiskomiisin piällikön Nikolai Patruševin. Juhlan puittehissa Patrušev ta Hudilainen ošallissuttih Tašavallan päivän piätapahtumih, kumpasista vois mainita kolme šuurimpua ta merkittävimpyä toimehpituo.

Koštamukšen juhlašša Karjalan tašavallan kunnivoihmini -arvonimi oli myönnetty Šuuren Isänmuallisen šovan veteranilla Vasili Repnikovilla ta Karjalan anšijoitunuolla opaštajalla Galina Razbivnajalla šuurešta panokšešta Karjalan istorijah, kehitykšeh ta tulevaisuoh. KT:n piämieš Aleksandr Hudilainen ta Karjalan Lakijenhyväkšymiskokoukšen johtaja Vladimir Sem’onov lahjotettih uušilla kunnivoihmisillä Kunnivomerkit, diplomit ta kukat.

Šamoin Tašavallan juhlan rajoissa Koštamukšešša avattih uuši stadioni, kumpasešša on luajittu enšimmäini kaupunkissa jalkapallokenttä keinonurmen ta juokšuteijen kera. Jalkapallokentällä Nikolai Patrušev luati enšimmäisen simvolisen lyönnin veräjih.

Kolmaš merkittävin tapahtuma oli Družba-kulttuurikešukšešša järješšetty Karjalan piirien šuuri näyttely. Šiinä tašavallan kaikki piirit ta kaupunkin piirikunnat esitettih omie varoja ta kykyjä, paikallisien yritykšien tuotantuo, käsityömuasterien suveniirija, mainoš- ta tietomaterialija.

Karjalan piämieš anto korkien arvoššukšen juhlan järještämisellä ta pitämisellä.

– Koštamuš enämmän vuotta valmistautu juhlah ta še mäni korkietašosešti, korošti Aleksandr Hudilainen lehtimiehillä. – Nikolai Patrušev niise huomasi, kuin muuttu kaupunki. Mie olen kiitollini koštamukšelaisilla ta volont’oriloilla šekä Koštamukšen malmirikaššuškombinatilla ta halličukšella. Parahana tulokšena on ihmisien hyvä mieliala ta muhahukšet.

Tulijana 2017 vuotena Karjalan tašavallan päivän juhlapitoja järješšetäh Aunukšešša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat