Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Olgua tervehen, syögiä metty!

Ruadua kimalehienke pidäy erivärizis, kikirkkahis sobies. // Kuva: Dmitrii Spirkov

Oraskuus lopih kilbu, kuduas palkindonnu oldih abudengat algajile fermeroile. Kaikkiedah kilvan arvostuskomissieh oli annettu 38 projektua Karjalan tazavallan kymmenes piirispäi. Kilvas oli kaksi vuoruo. Toizeh vuoroh piäzi 32 fermerua, parahikse roittih fermeroin 15 projektua. Voittajien joukos toizele sijale piäzi petroskoilaine Dmitrii Spirkov.

Abu da kannatus ollah hyvät

Piätimmö vastavuo nerokkahien biznesmiehien kel. Paginale minun kel tuli kaksi nuordu brihua – Dmitrii Spirkov da Mihail Šabanov – Karjalan mezi -laitoksen alguhpanijat. ”Karjalan mezi” on perustettu vuvvennu 2016, se on vie ylen nuori laitos. Firmas on kakkiedah kolme hengie ruadajua, ga sen piäliköt tahtottas ottua ruadoh ližiä.

– Konzu ”Karjalan mezi” oli jo registriiruittu, myö piätimmö yhtyö Muantalovuon ministerstvan kilbah, sanou Dmitrii. – Myö iče valmistimmo kai dokumentat, kirjutimmo biznes-pluanan da annoimmo net kilvan valmistuskomitiettah, jatkau Mihail.

Brihoin sanoin mugah nygöi heil on dengua srojie talovushuonukset, ottua ruadoh uuttu ruadajua da ostua kimalehtu.

– Grantan den’gat on suuri abu, kaččomattah sih, ku pidäy kirjuttua äijy sellitysty, kunne on pandu den’gat, nagrau Mihail.

Nuori biznesmies peitoči sanoi, ku kimalehien hoidamine ei ole heijän piäruado, ga se on muga mieleh heile, ku hyö tahtottas opastuo kimalehien hoidajikse. Sanakse, Ven’al on mostu instituuttua, kudualois valmistetah kimalehien hoidajii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat