Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Oma pajo” kerhon vierahana

Paginkanzu-pakinakerhošša loppu nelläš kauši. Tällä kertua vierahana oli Oma Pajo -kuoro. // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan Rahvahan Liiton Paginkanzu-kerho läksi lomalla. Tämä toimikauši oli ylen mukava ta kirjava. Oli pietty 10 illaččuo Kanšallisien kulttuurien keškukšešša ta vieläi kakši matkua karjalaiskylih – Aunukšeh ta Vieljärveh. Toimikauven viimeseššä illačušša oli pietty Oma pajo -kuoron uuvven levyn presentatijo. Levyllä on kuoron lempilauluja – uušie ta vanhojaki. Kuoron 25-vuotisistorijašša tämä on vašta toini levy, šentäh še oli ylen vuotettu. Illačun aikana pakinakerhon rahvaš kuunneltih levyö ta kyšeltih vierahilta kuoron elämäštä ta laulujen šynnyštä.

Kyšymykših ”Mitein lauluja valitah kuoron ohjelmistoh? Šattuuko näin, jotta kourolaisilla uuši laulu ei miellytä ta hyö ei tahota šitä lauluo?” kuoron johtaja L’ubov’ Nikitina vaštasi näin:

– Konša mie tuon harjoitukšeh uuvven laulun, mie en šano kuorolaisilla ken šen kirjutti. Myö alotamma šitä kaččuo, oppie, muokata. Vašta šiitä, kun kaikki on totuttu täh lauluh ta omakšutah šen, mie šanon ken on kekšin šen šanat. Šiinä on višših psihologini šeikka. Kuoron ohjelmistošša on Karjalan klassikkojen Veikko Pällisen, Ivan L'ovkinin lauluja. Ka muutki kuorot tai folklorijoukot lauletah niitä. Meilä kuorošša on ylen lahjakkahie karjalaisie, ket šuatetah kirjuttua karjalakši runoutta ta laulujaki. Uuvvella levyllä on Galina Lettijevan Teppo ta Oksenie -laulu. Še on vienan murtehella. Myö laulamma kaikilla murtehilla, vet kuoroh käyt kuin vienalaisie, niin ni livviläisie ta lyydiläisie šekä venäläisieki.

Levyn laulut on tarkotuš panna internettih. Kanšallisien kulttuurien keškukšen ruataja Natalia Šamrai ehotti panna niitä nuottineh ta šanoineh vielä i Keškukšen šivulla metodisien materialien ošaštoh. Levyn kannekši on otettu Oma pajo -kuoron valokuva, kumpasešta näkyy, jotta kuorošša on vain kakši mieštä – solisti Sergei Jevstafejev ta šoittaja Igor' Ledn'ov.

– Meilä on vielä yksi miešlaulaja, kumpani esiintyy meijän kera, kun tulou Petroskoih, L’ubov’ Nikitina kerto. – Hiän eläy Šuomešša, pakajau karjalakši ta ylen šuvaiččou meijän kuoruo. Mieštä kučutah Risto Salmela. Hiän oli lavalla meijän kera kuoron 25-vuotispruasniekašša. Konša kuorošša on miehie, še antau enämmän mahollisukšie ohjelmiston valinnašša. Monet laulut jiähäh meijän ohjelmiston ulkopuolella, šentäh kun ne ollah miešlaulut. Ečimmä musikalisešti lahjakkahie miehie!

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat