Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

SkiFestin muajilma

1. Šuomen kielen opaštaja Olga Volkova (oik.) esittäy SkiFestissa Petroskoin 2. koulun PROfolk-projektin tulokšie // Kuva: Kuva Olga Volkovan kuva-arhiivašta

Oraškuušša Joenšuušša piettih SciFest-2016 -tietofestivali. Še on jokavuotini kanšainvälini tieto-teknillini marafoni. Šen järještäjinä ollah Joensuun tietoliitto ta Itä-Šuomen yliopisto. Kaupunkin šuurella urheilu-arenalla koululaiset eri maista ta Šuomen eri kaupunkiloista yheššä opaštajien kera vejetäh muasteri-oppija – esitetäh omie projektija, eksperimenttijä ta tutkimukšie. Kymmeneš SciFest-festivali kolmen päivän aikana keräsi omissa monilukusissa moduuliloissa noin 14 tuhatta kävijyä. Järještäjien šanojen mukah, še on šuurin kävijäluku festivalin istorijašša.
Karjalašta tietofestivalih yhty lapšien ta opaštajien joukko. Hyö esitettih eri järještöjä: Karjalan skautit, Doroga-junioriliitto, Piligrim- urheilu-ekologini klubi, koulut nro 2 ta 35, Petrovskaja-koulu šekä Vesläžed-folkloriyhtyveh, kumpani esitti SciFestissa Musiikkifolklori-ošua.
Petroskoin 2. koulušta SkiFestih ošallistu šuomen kielen opaštaja Olga Volkova ta kakši hänen opaštujua kahekšannešta luokašta. Heijän muasteri-oppi kerto festivalin vierahilla koulun mukavašta Etnografini mul’tikvesti ”PROfolk” -projektista.
– Meijän koulun saitilla on esitetty virtualini Karjalaisen muanviljelijän pirtti -musejokompleksi, kerto Olga Volkova. – Šiinä musejošša voit löytyä karjalaisie kotivehkehie ta tuttavuštuo niijen käyttöh. Kaikki ne vehkehet šäilytäh koulun tovellisešša musejošša ta iče koululaiset autetah täyventyä šen kokoelmua. Etnografini mul’tikvesti ”PROfolk” -projektin puittehissa lapšet opaštajien avulla kiännettih kaikki ainehisto šuomekši ta enklanniksi šekä peruššettih mukava interaktiivini musejo. Nyt šen kävijillä on mahollisuš tuttavuštuo karjalaisen muanviljelijän perintehelliseh elämäntapah kolmella kielellä. Šamoin koululaiset valmissettih monta kielitieto-muantuntomuštestie karjalan ta šuomen kielellä LearningApps-resurssilla. SciFest-festivalissa nuoret kotišeutututkijat esitettih omie šuavutukšie šuomelaisilla ikäkaveriloilla.
Opaštaja Olga Volkova on varma, jotta ošallistumini festivalih antau hyvän mahollisuon alkua helpošti paissa kanšalliskielellä ta motivoija monen kielen tutkimiseh.
Karjalaiset koululaiset tultih SciFest-tietofestivalin vakituisiksi ošallistujiksi kolme vuotta takaperin. Vuosi vuuvvelta heijän luku kašvau. Hyvä, jotta 11–16-ikäsillä nuorilla, kumpaset harraššetah tieto- ta teknologija-aloja, on mahollisuš esiintyö omien projektien kera kanšainvälisellä tašollaki.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat