Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koštamukšen ikuni onni

Tašavallan päivän yksi kirkkahimmista tapahtumista – tovelliset karjalaiset hiät. // Kuva: Aleksei Svetov

Tašavallan päiväh nuori ta kaunis kaupunki valmistautu koko vuuvven. Monilukuset luomis-, urheilu-, nuoriso-, patriottiset, kanšalliset pruasniekkapivot ilahutettih koštamušelaisie ta kaupunkin vierahie. Koštamukšešša koko päivän kuulu musiikki, eri lavoilla piettih mukavie näytelmijä, esiinnyttih luovat kollektiivit Petroskoista, Kontupohjašta, Kalevalašta, Čalnašta, Karhumäještä ta Koštamukšešta šekä šuomelaiset artistat.

Kaupunkin keškioša pruasniekkapäiväkši muuttu kulkijaalovehekši. Šiinä ruattih Oikieuškoni jarmanka ta käsitöijen Muasterijen kaupunki -jarmanka. Piirien ta kaupunkien piirikunnojen näyttely esitti kaiken, mistä on ylpie tašavalta.

Juhlan urheiluošan ohjelmah kuulu uuvven jalkapallostadionin avajaiset, yštävyšottelu tašavallan ta Koštamukšen joukkojen kešen, kyykkä-pelin kilpailu šekä Koštamuš on urheilun ta tervehyön kaupunki -yleisurheilujuokšu.

Kontokkijärven rannalla piettih Tašavallan päivän yksi kirkkahimmista tapahtumista – tovelliset karjalaiset hiät.

Nadežda Černuševič ta Viktor Domračov mäntih yhteh šatojen tovistajien šilmillä. Šemmoni toimehpito järješšettih Koštamukšešša enšimmäistä kertua.

Juhlaseremonijan jälkeh pariskunta avasi uuvven rakkahuon skammin Kontokkijärven rannalla. Nyt še kaunis skammi šuuren šyväimen kera varmašti tulou kaikkien rakaštunehien lempi paikakši.

Puistikošša Urho Kekkosen ta Aleksei Kosiginin muistopaččahan lähellä järješšettih Kuvakuivatuš – Mie elän Karjalašša -kilpailu. Koštamukšelaiset valokuvuajat tuotih omie töitä, riputettih ne nuoroilla ta kiinitettih pyykkipoikilla. Kuvissa oli esitetty meijän tašavallan kaunehet maisemat, luonnon rikkahukšet, elämäntavat, eläinmuajilman kaunehuš.

Valokuvanäyttelyn kaččojat liimattih stikkerija kuvih, kumpaset heilä miellyttih. A kilpailun jälkeh kaikki halukkahat voitih ottua ičellä kuvan, kumpani eniten miellytti heitä.

Šemmoni mukava Kuvakuivatuš-pito enšimmäistä kertua oli järješšetty Koštamukšešša. Še keräsi äijän kaččojie ta voit olla, jotta nyt šiitä tulou kaupunkin uuši perinneh.

Aukijolla Družba- konsertti- ta urheilukeškukšen lähellä vietettih Tašavallan päivän piäkonsertti. Mahtavan näytelmän ”Ikusen onnen alku” avattih kanšalliset kollektiivit. Vanhan Korelan peruštamini -tanššiohjelmašša šai kuulla etnisien šoittimien iänijä, runoja ta loiččuja.

Tašavallan päivän ohjelma loppu illalla ilotulitukšella Kontokkijärvellä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat