Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Onhai Nurmesgi kaunis linnaine…

Perintehellini Karjalaiset Laulujuhlat -festivali piettih Šuomen Nurmekšešša // Kuva: Margarita Kemppainen

Tämän pruasniekan istorija ottau alun 1896 vuuvvešta. Šilloin Sortavalašša oli järješšetty enšimmäiset Laulujuhlat. Šen jälkeh niitä piettih valiajoin 1906, 1926 ta 1935 vuosina. Vuotena 1935 Kalevala-eepossan enšimmäisen painokšen 100-vuotisjuhlan merkeissä Laulujuhlih oli keräytyn ošanottajie ta vierahie yhteheš 25 000 henkie. Pitän väliajan jälkeh 2012 vuotena piätettih elävyttyä tämä pruasniekkaperinneh, järještämällä uuvveštah Laulujuhlat Sortavalašša. Pruasniekka mäni mäneššykšellä ta tätä perinnehtä piätettih jatkua. Šiitä lähtien laulujuhlat on järješšetty joka kešä aina eri paikoissa: 2013 vuotena ne oltih Petroskoissa, 2014 vuotena – Joensuušša, 2015 vuotena – tuaš Sortavalašša. Tänä vuotena Laulujuhlan ošanottajie ta vierahie otti vaštah Nurmes-kaupunki.

Kaupunki šeisou kaunehen Pielisjärven rannalla. Noin kolmen kilometrin piäššä Nurmekšen keškuštašta järven rannalla šijaiččou Bomban talo. Bomban talo on kopijo karjalaisen talonpojan Jegor Bombinin rakentamašta talošta, kumpasen hiän oli noštan omalla Dmitri-pojallah 1855 vuotena Šuojärvellä. Talon pihašša on ašetettu muistomerkki runonlaulajalla Ogoi Määräsellä.

Nurmeksen Karjalaisih Laulujuhlih yhty kuoroja Šuomešta ta Karjalašta. Juhlaohjelman aikana kuorot esiinnyttih eri lavoilla, a šiitä yhyttih yhteh šuureh kuoroh ta laulettih kaikin yheššä. Pruasniekkaohjelma oli monipuolini, paičči kuoron esitykšie kaupunkin torilla ta Bomban talošša, juhlan aikana pelattih kyykkyä ta piettih Kuorolaulun ta kanšanlaulun Karjala -nimini seminari. Tämän karjalaisen pruansiekan piätarkotukšena on laulukultuurin parissa toimijien ta lualušta tykkyäjien ihmisien yhtevyš ta yhteistyö. Šeuruavat Laulujuhlat pietäh enši kešänä Karjalan puolella, Aunukšešša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat