Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkä on piäššyn GTO-normiloih

Spartak-urheilukentällä keräyty liikunnan opaštajie Petroskoista, Karjalan piirilöistä, Murmanskista ta Virošta. // Kuva: Ol’ga Dubitskaja

VI Kanšainvälini liikunnan opaštajien ta urheilun asientuntijien Kongressi piettih Petroskoissa 23–26. kešäkuuta. Kongressih tuli ošallistumah enemmän 300 liikunnan ta urheilun spesialistie Venäjän 30:lta alovehelta ta vieläi ulkomailta – Moldavijašta ta Virošta. Tällä kertua Kongressin teemakši oli valittu ”GTO-normit kouluh!”. Karjalan tašavalta on yksi Venäjän kaheštatoista alovehešta, missä on hyväkšytty käyttöh ”Olen valmis ruatoh ta puoluššukšeh” ili venäjäkši ”Gotov k trudu i oborone” -normit. Karjalan koululaiset aktiivisešti ošallissutah urheilulajijen normien täyttämiseh ta šuoritetah niitä. Kongressin rajoissa koululaisilla ta studenttiloilla, ket oli šuoritettu normit, annettih GTO:n kultamerkit. Tavan mukah Kongressin aikana piettih erilaisie muasteri-oppija, mm. kyykkä-opaššušta. Spartak-urheilukentällä keräyty liikunnan opaštajie Petroskoista, Karjalan piirilöistä, Murmanskista ta Virošta.

– Myö tahomma, jotta kyykkyä pelattais joka koulušša, Karjalan tašavallan urheiluministerijön asientuntija Olga Talalajeva kerto, – kyykkä hyvin paššuau liikunnan tuntiloilla. Še on ylen mukava ta helppo peli, ei pie mitänä erikoista urheiluvalmissušta.

Virallisešti kyykkä ei ole urheilulaji, ka meijän tašavallašša šitä hyvin kehitetäh kanšallisena pelinä ta Karjalan tunnušmerkkinä. Kyykkä niise on otettu GTO-normih alovehellisena komponenttina. Kaikki, ket tullah šuorittamah normija, voijah valita kyykän. Još šie olet esim. 30-vuotini mieš ta tahtonet šuaha GTO:n kultamerkin, niin šiun pitäy nellällä pualikalla lyyvvä 14 kyykkyä, još nellällä pualukalla lyöt 12 kyykkyä šuat hopien merkin, yhekšän – pronššimerkin. Ne, ket kuoteltih šuorittua näitä normija šanotah, jotta ne ollah liijan vaikiet ta korkiet. Ka kuitenki pitäy harjotella ta šiitä še nero tulou ta šen keralla i mitalit!

Luve lisyä kyykän GTO-normista täššä: https://vk.com/kyykkakarjala

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat