Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Olen ylpie šiitä, jotta elän Petroskoissa”

Karjalan tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen kerto Onegan šotalaivašton merimiehien roolista Petroskoin vapauttamisešša šekä kiitti petroskoilaisie ta Kaupunkin hallintuo šiitä, jotta Karjalan piäkaupunkie kunnoššetah. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Kaupunkin päivän uattona Onegan rantakavulla piettih juhlaseremonija, kumpasen aikana lašettih kukkija Onegan šotalaivašton merimiehien ta Petri Šuuren muistopaččahien luo.

Juhlapitoh ošallistu yli šata henkie. Heijän luvušša oltih kaupunkin ta tašavallan virkamiehet, veteranit, kanšalaisjärještöjen etuštajat, kadetit, kaupunkilaiset.

Petroskoin johtaja Irina Mirošnik pakinaššah kerto keräytynehillä, jotta Kaupunkin päivän kaikki huvipivot on lakkautettu:

– Onnakko tämä seremonija on yksi muutomašta, kumpaset jiätih Kaupunkin päivän ohjelmah. Monivuotisen perintehen mukah, pruasniekan uattona myö lašemma kukkija Onegan laivašton merimiehien ta šotilahien paččahan luo, jotta muissella niitä, ket vapautettih meijän kaupunkin 28. kešäkuuta 1944 vuotena fašistijen okkupatijošta. Merimiehet enšimmäisinä noššettih ruškie lippu vapautetun kaupunkin piällä. Meijän kannattau muistua, jotta kuatunehien šotilahien šankaritevon anšijošta Petroskoilla oli myönnetty Venäjän Federatijon Šotamainijon kaupunki -arvonimi.

Šamoin Irina Mirošnik muissutti, jotta Kaupunkin päivän juhla on šijottu juuri Petroskoin vapauttamisen päiväh.

Seremonijan ošallistujat lašettih kukat muistopaččahien luo. Šiitä KT:n piämieš Aleksandr Hudilainen, Petroskoin johtaja Irina Mirošnik ta Petroskoin neuvošton spikeri Gennadi Bodnarčuk aššuttih rantakatuo pitin Petroskoin hallintoh šuate, jotta tavata šielä Kaupunkin kunnivokanšalaisie.

Kešäkuun 24. päivänä Petroskoin hallinnošša piettih perintehellini tapuamini Kaupunkin kunnivokanšalaisien kera. Šen aikana tovissukšet Petroskoin kunnivokanšalaini -nimen myöntämiseštä šai kolme petroskoilaista, kumpasien työura, aktiivini elämä ta toiminta oli šuunnattu Karjalan piäkaupunkin kehittämiseh.

Irina Mirošnik onnitteli kaikkie Petroskoin 313 vuotisjuhlalla ta korošti, jotta tämä tapuamini on hänellä šuurena mielihyvänä. A Aleksandr Hudilainen kiitti kunnivokanšalaisie šuurešta ruavošta tašavallan hyväkši.

Petroskoin neuvošton piätökšellä uušiksi Petroskoin kunnivokanšalaisiksi tultih Lohikašvattajien šeura -järještön halličukšen piämiehen neuvonantaja Valeri Artamonov, invalidien Dobrota-järještön halličukšen jäšen Vasili Zaharičev ta Karelgaz-yritykšen piäinšenerin šijahini Avram Skl’arski.

– Mie olen ylpie šiitä, jotta elän Petroskoissa, jotta rakennin tätä kaupunkie: kouluja, päiväkotija, laitokšija ta teitä, ta šiitä, jotta tänäpiänä olen teijän kešen. Jokahini teistä toi oman panokšen lempi kaupunkin kehittämiseh, korošti Avram Skl’arski.

Toimehpito jatku čäijystolašša. Keräytynehet paistih kaupunkin ta tašavallan proplemoista ta perspektiivilöistä. Šamoin pakina košti päiväkotijonon lyhentämistä, puijen ta penšahien issuttamista Petroskossa, trollikkakuletukšen iellistä kohtaluo.

Kaččomatta šiih, jotta Kaupunkin päivä oli pietty šurušša kuollehista lapšista, kuiteski himottau toivottua Petroskoilla kehityštä, rauhua ta onnie.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat