Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rahvahan vallittuloin mielet karjalan kielen stuatussah nähte

Karjalazien VIII kerähmön vallitut oraskuun-kezäkuun aigua oldih vagavis paginois Zakonoinluajindukerähmön deputuatoinke karjalan kielen valdivollizen kielen stautusas. Kai Konstitutsien komitiettah kuulujat deputuatat myödymielizesti iänestettih sen puoles, ku Karjalan tazavallan Konstitusii on muutettavu da siepäi pidäy iäres ottua normu, kuduan mugah vaigu referenduman kauti karjalan kieli voibi luadie Karjalan tazavallan toizekse valdivolizekse kielekse. On tietois, ku lähi aigua dostalit rahvahan vallitut – deputuatat – piätetäh sih nähte. Kezäkuun 16. päviänny deputuatat tahtottih ottua paginale se kyzymys, ga Zakonoinluajindukerähmön istundole tuli vaigu 38 deputuattua, ei olluh kvourumua. Tämä kyzymys siirrettih toizekse aigua. ”Oma Mua” pagizutteli erähii deputuattoi sih nähte, midä mieldy hyö ollah Konstitutsien muuttamizes, karjalan kielen valdivollizes stuatusas da meijän kielen tulies aijas.

 

Ol’ga Šmajenik, on rodivunnuh Šoutjärveh vuvvennu 1970. Loppi Petroskoin valdivonyliopiston, filolougizen tiedokunnan vuvvennu 1997. Yliopiston loppiettuu naine rubei ruadamah Šuotjärven školas ven’an kielen opastajannu. Nygöi Ol’ga Šmajenik on Karjalan tazavallan Zakonoinluajindukerähmön piämiehen enzimäine sijahine.

 

– Tiijän, ku kyzymys karjalan kielen stuatussah nähte oli monis Karjalan rahvahan kerähmön rezol’utsielois. Myö olemmo valmehet ruadamah, vuotammo karjalan kielen virrallizen stuatusan suamizen ruadojoukon dokumentan, kudamas ollah zakonan projektan teezisat. Enzimäi myö otammo iäres referenduman pidämizen normat Karjalan piälimäzes zakonaspäi – Konstitutsies. Myö emmo ole karjalan kieldy vastah, minä iče olen valmis olla kuhkuttajannu da kerätä 17 deputuatoin allekirjutustu sen puoles... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat