Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sana hyväs ristikanzas

Galina Grigorjevna Tol’a-ukonke kazvatettih kaksi poigua. Nygöi ukkuo jo ei ole rinnal, inehmine mielihyväl ottau vastah poigii perehienke, hänel on nelli bunukkua da seiččei pruavobunukkua. Perehal’boumaspäi otettu kuva on luajittu erähän vuvven tagaperi

Vagavu, ruadai, rahvahan suvaiččii Galina Grigorjevna Tarakanova 7. kezäkuudu täytti 80 vuottu. Hänen roindukohtu on Valgoven’a, Grodnenskoi aloveh, suuri čoma Peski-kylä. Suuren Ižänmuallizen voinan aigua heijän mua oli nemsoin ual. Gal’al silloi oli viizi vuottu, ga häi mustau joga päivän ammundan. Tuattah azui perehele muakuopan. Sie hyö peiteltihes kogo perehenny, a perehes oli viizi lastu (nygöi Galinan kolme sizärdy ollah hengis da eletäh Valgoven’al). Galina Grigorjevna mustau, kui heijän kodih puutui mondu ammutustu, šiliet seinis pakuttih bul’kis. No suures čupus oli Jumalan obrazu, da se jäi tervehekse.

Kyzyin inehmizel, kui häi puutui Karjalah.

– Vuvvennu 1952 sulakuul valgoven’alazii verbuittih Karjalah. Meijän pereh puutti Priäžän piirih, Kindahah. Tuatto ruadoi kalastajien briguadas, muamo kolhozas. Minä puutuin ruadoh ekspeditsieh, kudai tutki suoloi. Sie minä vastavuingi oman sulhazen Tarakanovan Anatoli Vasiljevičanke. Minul silloi oli kaikkiedah 17 vuottu. Menimmö yhteh, ga kahten kuun peräs ukkuo temmattih armieh, mustelou Galina.

Gal’an pereh muutti Valgoven’ale, a Galina ukon lähtiettyy jäi suureh pereheh, kuduas kaikin paistih vaiku karjalakse. Sit hänel oli ilo da suuri himo ellendiä da opastuo täh kieleh.

– Olin mielevy, kuundelin tarkah, midä en ellendännyh – kyzyin. Dai minuu n’evvottih da kieli iče tuli piäh. Ga oligi erästy nagrodieluo. Kerran nado sanoi midälienne päččii. Ga minä hyppäin da toin yskän halguo. Nado nagrau – piiruathäi päččih pidäy panna. No aigu jäi jällele, rubein ellendämäh dai pagizemah karjalakse. Da nygöi minä olen karjalaine inehmine, sanou Galina...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat