Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylämaisema kulttuuriperinnön tärkienä ošana

Kyykkäkisoissa kokenehien peluajien lisäkši oli monta enšikertalaistaki. // Kuva: Eliisa Paloheimo

Vienan Veräjä toimiu Šuomen Vienašša

Pruasniekan toteuttamisešta vaštasi Vienan Veräjä ry. Vienan Veräjä ry on toimin viitisen vuotta. Vaikka vuosie on takana vähän, ka äijä mitä on kerinnyn tapahtuo.

Maisemainventointi, maisemakävely ta kylämaisematalkoot luotih pohjan maisemahoitošuunnitelmalla, kumpasen toteutuš alkau tänä kešänä. Tavoittehena on, jotta tulovina vuosina yhä ušiemmilla kukilla olis tilua perintehiseššä kylämaisemašša, kumpaista on arvijoitu valtakunnallisešti arvokkahakši. Kylämaisema on tarkie oša kulttuuriperintyö. Še kertou kylien eletyštä elämäštä, kylän eläjien elämänistorijašta ta kulttuurin šuhtehešta lähiympäristöh.

Kylien luonto, kalevalaini kulttuuri ta etäisyön tarjuoma rauha on luotu šamoin puittehet yhissykšen taitehpajatoiminnalla. Taitehpajojen ideja on ammattitaiteilijien ta harraštajien kohtuamini.

Yhissyš toivou, jotta taitehpajatoiminta tuou kalevalaisen mifologijan tämän päivän kokemušmuajilmah. Tekijät tahotah jatkua tätä toimintua. Višših enši kešän taitehpajašša mietitäh Šuomen iččenäisyön šatavuotista istorijua.

 

Tapahtumat tutuššutetah kylih

Yhissyš on elän mukana kylätapahtumissa, pruasniekkojen rinnalla Vienan hiihošša ta muasteripelimmanni Jussi Huovisen juhlašša. Ilo oli olla mukavana toteuttamašša Laulu -elokuvan enši-iltua Hietajärven Perinnehtalošša. Yli vuosi takaperin pruasnuiččima Kalevalapuiston peruštamista Perinnehtalošša. Šilloin huavehena ollut Hossan kanšallispuisto peruššetah 2017 vuotena ta še on oša Kalevalapuistuo.

Kevättalvella järještimä Ämmänšuarella Vienalaisen illan. Šen šuosijo anto meilä rohkevutta uuvven illanvieton šuunnittelomiseh.

 

Mieleššä tulova toiminta

Nyt yhissyš on luatimašša lautapelie, kumpani tutuššuttau Hietajärven ta Kuivajärven tarinaperinteheh. Toivottavašti peluajat piäššäh lauvoilla enši kešän pruasniekkah männeššä.

Vienan Veräjä ry:n toiminnan perušta on Šuomen vienalaiskylien pohatta kulttuuriperintö. Yhissyš voit eččie idejoja käsityö-, ruoka- tahi musiikkikulttuurista, še voit tutkie perintehistä eräkulttuurie, pohtie valtakunnan tahi kirikkökuntien rajan merkityštä, kaččuo kielen roolie muajilmankuvan rakentajana.

Vienalaini kulttuuriperintö on luatin pohatammakši šuomelaisien kuvua muajilmašta ta ihmiselämäštä. Myö, yhissykšeššä toimijat, olemma ajatellun, jotta niin on hyvä olla šamoin ni tulevasuošša.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat