Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#27 (1317)


 • #27(1317) | TutkimusValentina Mironova
  Karhumäin piirin Puadenen kylä seizou čoman Seesjärven rannal. Enzimäzet tiijot täs eländypaikas lövvytäh vahnois XVI vuozisuan kniigois. Sanotah, buite XVIII lopul Puaden oli pienenny linnannu, ga loittuon periä täs stuatusas se ei olluh hätkie.
 • #27(1317) | 
  Karjalan Lakijenluajintakokoukšen V kovolla kuččumisen viimeseššä issunnošša 14. heinäkuuta käsiteltih Perušlajin kohentamisprojektie, kumpani auttais karjalan kielellä šuaha tašavallan toisen valtijollisen kielen statussin.
 • #27(1317) | PerintehetAntti Tuomi
  Niin on šattun, jotta joka kešä Kalevalašša pietäh kakši rahvahanpruasniekkua, kumpaset liitytäh Uhtuon kylän istorijah ta Uhtuon karjalaisien kulttuurih. Viime vuosišuan 90-luvulla oli elävytetty Uhtuon pruasniekkaperinneh. Tämän pruasniekan juuret otetah alun 14. heinäkuuta 1907 vuotena, konša Uhtuon eläjät keräyvyttih šuurella Uhtuon šuarella Kanervačäijyjuhlih.
 • #27(1317) | IstorijaUljana Tikkanen
  Nämä molommat kylät ollah Puanajärven puiston alovehella ta ennein šotua niissä elettih karjalaiset, vain Puanajärvi oli Šuomen, a Vartiolampi Venäjän puolella. Näistä kylistä on hyvin vähän tietoja. Kirjutan täššä šiitä, mitä kuulin Puanajärven puistošša kierrokšen aikana.

 • #27(1317) | Kylän elostuValentina Libertsova
  Heinykuun 12. päivänny, ihan Pedrun piän, Tuuloksen hierus piettih pruazniekku, kuduadu jo ammui da täytty vägie vuotettih paikallizet eläjät. Pivon valmistajikse ottavuttih Alavozen kylänhaldivo da kul’tuurutaloi.

 • #27(1317) | Perindö
  Tämä pagin oli kirjutettu lyydiläzen Nuamoilan kylän lohkol. Pagizutti paimoidu Karjalah tutkimusmatkah Leningruadaspäi tulluh opastui.
Partn`ourat