Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paimoin vägi on varois

Mennyt vuon vepsäläzet kuvattih Paimnen torvut -fil’man, kus tarkembah saneltih paimendamizen perindölöis. Paimoin roulis on Kalagen eläi Jevgenii Fotejev. // Kuva: Larisa Čirkova

...Minä pagizin vahnan paimoinke, Bajannoinke. Häi jo ei paimenda. Čakkuau nuorii paimoloi, kudamat ruatah ilmai varoi. Hänen mieles, net ollah pahat paimoit, eihäi sua valvoittua karjua varoittah, sendäh lehmät nygöi ei ni tulla kodih kolme-nelli päiviä peräkkäi. Iče häi paimendi varoinke. Varat on moine paimoin kniigu, kuduah oli kirjutettu paimendustabua da lugulu vahnas tiedäjäs. Kniigu tämä vältämättäh pidi olla kirjutettu käil, pečatoittu “ei rua”. Sih niškoi, ku “varat” ruvettas ruadamah, pidi ku net lugis iče paimoi, a ku paimoi ei maltanuh lugie, sit kentahto toine lugis hänele. Kniigu se oli ostettavu, kniigan vägi siirdyi myöjäs ostajale. “Väin” karjan piäl suadih nenga: paimoi ottau varat, ajau karjan pellole da lugou varoi karjas ymbäri kolme kerdua astujes. Ku paimoi ei malta lugie, hänen ies astuu maltai da lugou varoi hänes tuači. Sen jälles paimoi ottau varat da astuu meččäh, sie häi peittäy varat muah libo panou net kiven alle muga, ku varoi niken ei nägis. Sit ajas varoil rodieu tiedovoittu vägi. Ku kentahto varrastannou varat, libo sen syvväh hiiret, sit paimoi puuttuu kondien kynzih. Kai pahat henget roitah paimoidu vastah. Läs viittytostu vuottu tagaperin erähäl paimoil brihačut varrastettih varat. Samannu piän se paimoi mindählienne lähti meččäh, da sie sai surman kondies... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat