Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Solntsevorot” tuaš keräsi yštävie

Hyrrien pariskunnan ompeluveršta järješti etnomuotin esitykšen. // Kuva: Andrei Sekret

Festivalin ošallistujat oltih mielissäh šiitä, jotta ohjelma oli hyvin monipuolini ta kaikki tapahtumat ta muasteri-opit oltih ilmaset. Juhlan vierahat kisattih ta tanššittih, maisseltih tovellista karjalaista čäijyö, käytih kauppua jarmankalla, pelattih kyykkyä, kilpailtih jouši- ta jalkajoušiammuntua, ihailtih ta lellittih kotielukkoja fermeritanhuolla. Nuoret neiččyöt ta naiset noššettih lempie pruasniekašša. Monet prihat ta miehet erikoisešti vuotettih iltaropivuo, jotta hyppie šen piäličči, ka tätä tapahtumua valvottih ahkerat pelaštajat ta tulipalomiehet, niin jotta turvallisuš oli enši šijalla.

Solntsevorot-festivali on hyvä paikka oppie tahi parentua taituo eri muasteri-oppiloissa. Kaikki halukkahat šuatih opaštuo punomah kukkašeppelehie ta palmikkoja, piiruštamah luontomaisemie, lykkyämäh šuapašta pualih, luatimah mopikkapiälyštyä, šuojelukuklasie, tukkakorissukšie ta niin ielläh.

Pruasniekan konsertissa esiinnyttih Puudožin folkloriryhmä, Skylark-, Jousnen Jarved-, Kuter’ma- taSattuma -yhtevehet. Ihmiset tanššittih yksinäh, pariloissa šekä pyörittih ilosissa piirileikkilöissä.

Šuurin oša vierahie ei välittän šilloin tällöin pisartajašta vihmašta eikä šiitä, jotta pruasniekan loppupuolella musiikkilaittehet oli pilattu vejellä. Konša še tapahtu, Sattuma järješti akustisen konsertin Onegan ualtojen tauštalla – unohtumattomat šävelmät!

Tapahtumašta tuli elämän ta naisen kaunehuon pruasniekka. Vierahat šivottih toivomukšien vempelehellä lenttoja, šeurattih etnomuotin esityštä, noššettih lempie loiččuloilla ta kolmešta lähtieštä otetulla vejellä. Illalla rahvaš lašettih järvellä kukkašeppelehie toivoen parempua ošua ičelläh ta lähesilläh, niin ritualin ošallistujat liityttih yhteh luonnon kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat