Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paginal tuaste karjalan kielen stuatussu

Nevvostoh kuuluu kymmene karjalastu, viizin hengin vepsälästy da suomelastu. // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Halličuksen sillozen piälimäzen Sergei Katanandovan allekirjutetus azetukses n:o 154 on sanottu, ku nevvoston ruado on kačella meigävellen rahvahan perusdieloloi tazavallan piämiehen nähten da kuulten. Nevvostolazet  kerävytäh halličuksen taloih kerran kolmes kuus. Sen kauti on mahto nostella kaikis tärgevimii šeikkoi tazavallan ylimäzel tazol. “Oma Mua” ainos tavoittau kirjuttua nevvoston istundolois vägi syväh.

On hyväksytty nevvoston ruadopluanu vuvvekse 2016. Sen mugah istundot pietäh tuhukuul, kezäkuul, ligakuul da talvikuul... 

Jo tuhukuun pluanois on uvvessah nostua kyzymys karjalan kielen valdivollizeh stuatussah näh. Tunduu, ku piämies Aleksandr Hudilainen iče toven on kiinnostunnuh sih. Ruvetah kaččomah algoritmua, kudamah mugah vois eistiä sidä dieluo Karjalas.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat