Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sammon muata myöte

Hiihtoajo-kilpailuissa miehet ta naiset kilpailtih eri joukkoloissa yhen tahi kahen koiran kera. // Kuva: Uljana Tikkanen

Enšimmäini kilpailupäivä, 22. pakkaiskuuta, alko pakkasella ta toi kilpailijilla vaikeukšie. Nellänkymmenen kilometrin šijašta kilpailijat ajettih vain muutoman kilometrin, ekšyttih ta myöššyttih jälelläh. Šiinä oli järještäjien vika, kilpailurata oli monimutkani, a liikennehmerkit liijan pienet ta niitä oli vaikie huomata. Näin enšimmäisenä päivänä piettih kilpailut kuuvven koiran val’l’akkojen kešen, a 40 kilometrin kilpa-ajo lakkautettih, šentäh kun vain eryähät kilpailijat oli piäštih kiäntymäh oikiella tiellä.

– Yksi näistä kilpailijista on Jevgeni Buzlajev, hiän on ainut urheilija, kumpani kolmen päivän aikana oli ajan 120 kilometrie, täštä hänellä annettih erikoislahjan voiton tahošta, kilpa-ajon maršali Girts Eldmanis kerto. Koiravaljokkaurheilušša kilpa-ajon maršaliksi kučutah piätuomarie, juuri hiän ottau enšimmäisie kilpailijie vaštah, hiän voit antua šakkoja šiäntöjen rikkomisešta ta antua erikoispalkintoja.

Pruasniekašša olijista koirista ei kaikki ošallissuttu kilpa-ajoih. Esimerkiksi, koira Čerke on matkojen legenda ta retkien veterani. Čerke matkušti koko Jiämeren yli, 2006 vuotena matkuštajien Georgi Karpenkon ta Artur Čubarkinin kera hyö ajettih Arktikan niemimualta Pohjoismuan n'avalla ta vuotena 2013 F’odor Kon’uhovin ta Kirill Simonovin kera Pohjoismuan n'avalta Grenlantih šuate.

– Val’l’akošša še aina juokšou viimeseššä rivissä ta viimeni pari ottau ičelläh koko val’l’akon painon. Matkojen aikana koirarejet ollah ylen jykiet — 500–600 kiluo. Čerke on oikein voimakaš koira. Kun kaikki koirat jo vaivutah, Čerke juokšou ta purou toisie, jotta neki juoštais, Čerken yštävä ta volont'ori Jelena Robkina kerto šuosikistah.

– Myö olemma ylpiet Čerkešta. Šillä on ikyä jo 11 vuotta, še on šyntyn šyyškuušša 2004 vuotena. Še on oikein yštävällini, rauhallini ta käršivällini koira, Jelenan yštävä ta šamoin volont'ori Alina lisäsi.

 Mimmosie vielä koirie šai nähä kilpailujen ošallistujien kešen?

Kilpailuih ošallistu enšišijasešti Siperin ta A’askan huskyja, pointerija ta al’askan malamuttija. Kahekšan koiran val’l’akkojen kešen oli yksi val’l’akko, kumpasešša kaikki koirat oltih al’askan malamutit, ošallistujat tultih Vologdašta.

Vesa-Pekka Lehtomäellä Šuomešta ollah pointerit:

– Enšimmäistä kertua tänä vuotena olen kilpailomašša, olen vähän huolissani, kuitenki tahon voittua. Mie olen käynyn ympäri Europpua, viime vuotena ošallissuin Muajilman kilpailuih ta voitin šiinä kahekšalla koiralla, še oli miun paraš šuavutuš.

Vesa-Pekan tytär Heta jo lapšešta šuahen on harraštan koiraval’l’akko-ajuo. Heta jo kolmannen kerran ošallistu Sammon muata myöte -kilpailuih. Niin kuin viime vuotenaki Vesa-Pekka Lehtomäen kuuvven koiran val’l’akko voitti 10 kilometrin sprintissa. Heta harjottelou kovašti ta varmašti häneštäki jatkošša tulou voittaja.

Toisena kilpailupäivänä ilma oli jo lämpimämpi ta pruasniekkah tuli äijän rahvašta. Päivän piäkohtehena oltih nellän koiran val’l’akkojen ta hiihtoajajien kilpailut. Nellänkymmenen kilometrin kilpailut, kumpaset lakkautettih piätinččänä, piettih šuovattana. Kilpailuih ošallissuttih 8-12 koiran val’l’akot.  Voittajakši šiinä piäsi Miroslav Pazur Slovakijašta.

Hiihtoajo-kilpailuissa miehet ta naiset kilpailtih eri joukkoloissa yhen tahi kahen koiran kera. Hiihtoajajien kešen voitettih moskovalaiset Aleksei Morozov ta Anastasija Lomt’ova, hyö ajettih kymmenen kilometrie kahen koiran kera ta Vladimir Levčenko Piiteristä, hiän yhen koiran kera ajo kuuši kilometrie.

Nellän koiran val’l’akkojen kešen voitti nuori urheilija Alla Naidenko Moskovašta, a viime vuuvven voittaja Lehtomäki piäsi toisella paikalla. Yhteheš kilpailuih ošallistu noin 130 urheilijua. Oikie talvišiä, yštävälliset koirat ta mielenkiintoset kilpailut tuotih äijän hyvyä mieltä pruasniekan vierahilla. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat