Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Unohettujen esinehien vuoropakinat

Näyttely ruatau 14. kevätkuuta šuate. // Kuva: Jelena Maloduševa

Näyttely kuččuu kävijie tutuštumah erikoisien esinehien muajilmah. Jokahisen esinehen viereh on kirjutettu arvautuš mitä varoin šitä veššua oli käytetty. Arvautukšie on kekšin iče näyttelyn luatija. Enšin kävijät voijah iče kuotella arvata arvautuš tahi kaččuo pientä videjota, missä luatija antau čuhkautta. Još kävijä haluou šuaha tietyä oikien variantin, niin hiän voi avata esinehen alla olijan pienen škuapin oven ta lukie vaštaukšen. 

– Myö mielellänä avuamma šemmosen mukavan näyttelyn meijän musejošša. Iče olin Anastasijan ta hänen miehen korttierissa. Še on ihan oikie kotimusejo, kumpani kertou erikoisien esinehien ta ilmijöjen istorijašta ta elämäštä. Enšin haluon šanuo šuuret passipot Kanšallisen musejon ruatajilla Denis Kuznetsovilla ta Mark Šahnovičilla, juuri hyö otettih yhteyttä Anastasijah ta ehotettih hänellä luatie näyttely Petroskoissa, Kanšallisen musejon johtaja Mihail Gol’denberg šano näyttelyn avajaisissa.

Musejon johtajan mieleštä näyttely panou meitä miettimäh šitä aikua, kumpaista myö elämmä, esinehien kummallista ilmijyö, šekä šitä, minne esinehet jouvutah, konša niitä ei enyä käytetä.

– Mintäh luatija käyttäy dialogi-šanua? Šentäh kuin näyttely on aina vuoropakina kävijän ta eksponatin välillä. Esineh kertou omašta elämäštä kävijällä, lisäsi Gol’denberg.

Anastasijan kera näyttelyn valmistamiseh ošallistu taiteilijien kokonaini taitoryhmä. Mukava fiisikka -ošašša on esitetty 1950-1960 vuosien ainehellisie ilmijöitä. Lapšet voijah luatie oman lankattoman telefonin, yrittyä šuaha energijua tuulešta tai veještä. Mittaušinstrumentit-oša kertou erilaisien laittehien merkitykšeštä. Tunnetun Piiterin taiteilijan Man’a Aleksejevan miniat’uri näyttäy tehtahan pajua. Andrei Skritski šuunnitteli ta rakenti näyttelyö varoin talon, kumpasešša on videjo-instal’l’atijoita, niitä kuvasi Vadim Kazakevič tehtahien alovehilla. Šen lisäkši näyttelyššä on kertomuš kuolijista tehtahista ta niijen arvokkahista esinehista, kumpasie vinnatah roških.

– Ajattelen, jotta kotimusejo on elämäntapa. Olen šyntyn taiteilijan pereheššä. Tuattoni Vladimir Dubrovski luati pienen esinehkokoelman. Šiitä mieki kiinnoššuin. Tämä kokoelma on elän yli 15 vuotta. Miun näyttely on protesti. Haluon näyttyä, jotta äšen vanhoissa esinehissä on olomašša oma kaunehuš. Šuurimman ošan esinehistä mie löysin tehtahien roškista, eryähie eksponattija šain lahjakši tuttavilta tahi oššin, kerto Anastasija Dubrovskaja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat