Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Alavozen “Jumalan lapset”

Alavozelaine Vera Larionova nevvoi lapsile, kui pidäy luadie šipainiekkua.

Kaikis tärgevin – varuamattomus

Tämä kezä toi äijän surmua da rikkovustu meijän muale, paiči kaikkie – lapsile. Sit enzimäine perehien nedälin valmistajien hommu oli turvata lapsien varuamattomus. Kučuttih lapsii vahnembienke dai jo enzi piän piettih kova ohjuandu da sanottih: “Vastuolližuon omis lapsis pietäh vahnembat”. Sen jälles yhtenny piän käydih MČS-sluužbien ruadajat miehet da saneltih, kui vediä iččie da kunne soittua, ku yöksynet meččäh, puuttunet tulipaloh, suannet sms-kirjazen pahah siäh nähte.

Erähänny piän prihodan pajattai, maltai voimattomien hoidai Natalja Filippova nevvoi, midä suau, a midä ei maksa luadie, konzu kentahto sattavuu, langieu, poltau, leikkuau libo kylmiäy mingi rungan kohtan, rubieu uppuomah, händy purou mado libo imevyy kägöintäi. Uskoijile ristittyzile se voibi olla Jumalan työtty koittelemine, ei sua astuo auttamata siiriči ristikanzas, kudai on hiäs.

Tatjana Iščejeva toi tävven vastan rohtokazvostu da ozutti kudai mih pädöy. Kummeksimmo, ku meijän pedäjikös kazvau hinnois olii timjan (čabrets, Jumaldoman heiny) da erähil heinil ollah ylen kummakkahat karjalazet nimet: štanajalgu, kuz’manhattu, harakanboba, kukoinmuarju, pedrinnybly, karvukorteh, kažinkello.

Altarniekku Sem’on R’appijev, kudai hyvin maltau livvikse, lugou kirikös Bibliedu, täs pivos häi pidi paginua, kui jiähä eloh, a ku yöksynet meččäh, midä vältämätä pidäy ottua kerale muarjah, sieneh da kalah mennes, mih luaduh sammuttua tulipalo, kui pajeta kondies da meččypočis, puuttuo dorogale, kuččuo abuh.

Hyväkse mielekse kaikes nedäalis nikelle nimidä pahua ei roinnuh, dai toinah ielleh lapset vahnembienke mustoitetah nämmä opastandat da nevvondat.

Karjalah nähte karjalakse

Spuasan Käzitäluajitun obrazan kirikön piälikkö pappi Boris (Pugovkin) da kai Alavozen prihodan liygiläzet ristittyöt ollah sidä mieldy, ku pidäs opastuo muaman kieldy, mustoittua oma lapsusaigu, konzu školah mennes karjalazet lapset ei tietty ni sanastu ven’akse, a nygöi kai oman kielen sanat unohtettih, da ei harjaiteta lapsii omah kieleh. Sit jo enne nedälii luagerin avuandua, mis vai nähtih kyläs, tartuttih minuh, engo tulis karjalan kieldy opastamah. Yhtes nedälis äijiä et ehti, sit piätin opastua erähät sanat da tunnustuttua Karjalanke karjalan kielel. Se puutui ruadua da sit azuo omil käzil Karjalan tazavallan kolmevärine lippu, lapset se azuttih terväh da näbieh, sentäh ku vuvven aloh Pyhänpäivän školas heidy opastettih,  konzu midägi luadimah käzil. 

 


Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat