Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoin valtijonyliopisto ottau vaštah opaštujie

Tänä vuotena Petroskoin valtijonyliopisto on šuanun yli 6000 anomušta abiturienttiloilta. Še ei ole šuuri tunnuš, kuitenki eryähillä tietokunnilla kilpailu on melko šuuri. // Kuva: Petroskoin valtijonyliopiston saitilta

Tänä vuotena abiturienttiloilla on mahollisuš antua anomukšet heti viiteh yliopistoh, kolmella ammattialalla. Nuorilla on 15 vaihtoehtuo ta hyvä mahollisuš valita.

Karjalan tašavallan piäyliopistošša enšimmäiset vaštahottotoimet on jo piätytty. Abiturienttien anomukšie (bakalavr ta spesialisti) otettih vaštah 26. heinäkuuta šuate.

Mit tietokunnat ta ammattialat ollah tänä vuotena šuosituimmat Petroskoin valtijonyliopistošša? Tänä vuotena oppilaitokšella annettih anomukšet yli 6000 henkie.  Še ei ole korkie tunnuš, päinvaštoin yliopiston tietojen mukah še on pienin lukumiärä viimesien 20 vuuvven aikana. Šyynä šiih on še, jotta nyt meijän muašša on nykyjäh vaikie demografini tilanneh. Kilpailu kuitenki on melko hyvä.

Varšinki ilahutti tieto, jotta filologisen tietokunnan itämerenšuomelaisien kielien karjalan ta vepšän kielet ošaštolla tänä vuotena oli šuatu 49 anomušta (karjalan kieli) ta 23 anomušta (vepšän kieli). Tämä on oikien korkie ta hyvä tunnuš šiitä, jotta kiinnoššuš karjalan ta vepšän kielih kašvau, koululaiset tahotah oppie ta tuttavuštuo meijän kotimuan kulttuurih ta kielih. Vielä vuotena 2015 karjalan ta vepšän kielen opaštujilla alettih makšua stipentie, mi on niisi hyvä bonuš niillä. Valitettavašti budžettipaikkoja ošaštolla on liijan vähän: vain 5 paikkua karjalan kielellä ta 3 – vepšän kielellä. Kilpailu oli 9,8 ta 7,67 henkie paikalla. On mukava nähä näin korkeita tunnukšie nykypäivinä, konša kaikki šanotah, jotta karjalan kieli on kuolomašša eikä še kiinnošša nuorie.

Petroskoin valtijon yliopistoh joka vuosi tullah opaštumah ihmiset eri muan alovehilta šekä eri maista. Tänä vuotena šuurin oša abiturienttiloista oli Petroskoista ta Karjalan piirilöistä. Halukkahie opaštuo Petroskoin yliopistošša löyty Murmanskin ta muilta Karjalan lähellä olijilta alovehilta, šamoin ulkomailtaki: Aasijan ta Europan maista ta äšen Siirijašta ta Jordanijašta.

Petroskoin valtijonyliopisto allakirjuttau kaikki miäräykšet 8. elokuuta 2016 šuaten ta noin 2000 abiturienttie hyväkšytäh opaštujiksi yliopistoh. Listat ta miäräykšet voit kaččuo yliopiston nettišivuilta.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat