Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kaunehen Duarjan myöhembäzet elaijat

Into Konrad Inhan kezäl 1894 kuvattu omua kaunehuttu kuulužu Duarju ei ole jiännyh tundemattomakse, kui väittäy Wikipedia. Sakari Pälsi vastai elähtännyön Duarjan 1920-luvun allus.

Kai Vienan Karjalan histourieh tuttavunnuot tundietah kaunehen Duarjan da hänen fotokuvan, kuduan luadi Into Konrad Inha. Se on eräs Inhan kuulužimii kuvii. Inha vastavui Duarjan kel Uhtual kezäl vuvvennu 1894 da kuvai neidizen, konzu se kezräi värtinäl.

”Käimmö kaččomah erästy nuordu, toinah viijentostu vuvven igähisty neidisty, kuduadu kiitettih kogo kylän kaunehimakse. Hos Duarju oli toizih verraten köyhy neidoi – tuatto vuozikauzikse elavui Suomeh jättäjen omua perehty, ku hyö iče elätettäs omua piädy – ga oli häi kaunehuon hyvyös moizes suures kunnivos, ga sanottih, ku nuoret miehet kilbailtih keskenäh, ku äijät tahtottih suaha händy miehoilah, hos häi oligi vie alaigäine. Duarju oligi näbei neidine, äijiä kaunehembi, migu kuvas, eigo se niyhty vähendännyh hänen lumovuttu, ku häi maltau ”pyörittiä värtiniä”.

Kaunehen Duarjan myöhembäzii elaigoi arbailtih da hänes luajittuloil pajoloil on pyöritty kai Euroviidenieh. Kaikkien tiettävy Wikipedia kirjuttau, ku ”hos professoral Pertti Virtarannal lykysti sellittiä monien Inhan fotokuvien urholoin ozua, Duarjan myöhembäzet elaijan taibalehet jiädih tundemattomikse”...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat