Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sammatista šuahen Lönnrotin männyn juurella

Joka päivä retkimiehet kulettih noin 20 km pitusen jakšon. // Kuva: Kuvat on otettu via-kalevala.com -nettišivuilta

Via Kalevala -reitti kulki läpi Šuomen ta Vienan Karjalan Kalevalah (ent. Uhtuoh) tunnetun Lönnrotin männyn juurella. Kahen kuukauven aikana kävelymatan ošallistujat kulettih aštumalla noin 1000 kilometrie. Reitti oli juattu 50 päivänjakšoh, Kalevala-eepossan runojen luvun mukah. Joka päivä retkimiehet kulettih noin 20 km pitusen jakšon.

Matan aikana retkiporukkah oli yhtyn yli 100 henkie eri paikkakunnilta. Hyö kulettih yheššä lyhyömpie (päivän tahi muutoman päivän matkoja) ta nellä henkie oli šuoritettu koko 1000 kilometrie pitusen matan. Yksi niistä nelläštä oli retkijoukon johtaja Antti Holopainen.

– Šiät oltih hyvät kävelyn kannalta, lämmintä riitti. Ihmiset, kumpaset lähettih matkah oltih innoštunehie kulttuurikävelyidejašta, Antti Holopainen kerto. 

Matalla ošallistujat piettih erilaisie tilaisukšie, ošallissuttih kaikenmoisih kulttuuritapahtumih ta pruasniekkoih, esimerkiksi käytih tervehtimäššä VII Šuomelais-ugrilaisien Muajilmankongressin ošallistujie, mi piettih Lahešša 15.–17. kešäkuuta. Nurmekšešša matkailijat vierailtih Bomban talolla, Kuhmošša ošallissuttih kamarimusiikin festivalin tapahtumih. Kuhmošta reitti jatku kohti Venäjän rajua Vienan Karjalan alovehella. Matkailijat käytih Koštamukšešša, Vuokkiniemeššä, missä yhyttih Il’l’anpäivän pruasniekkah, Jyškyjärvellä, Ponkalahešša, Venehjärvellä, Vuonnisešša ta lopultaki piäštih vanhan Uhtuon paikalla ili nykyseh Kalevalah, missä 7. elokuuta kuulusan Lönnrotin männyn juurella piettih reitin piätöštilaisuš. Reitin ošallistujie tultih tervehtimäh Kalevalan piirin hallintotalon etuštajat ta paikalliset ihmiset.

Kävelymatan tarkotuš oli šamoin eistyä kanšantervehyttä näyttäen, jotta pitkäkeštoni kävely liikuntamuotona lisyäy hyvinvointie ta vähentäy monien tautien simptomija, kun fyysini kunto parentuu ta kun šiih vielä yhissetäh kulttuurielämykšie, niin še šamalla vahvistau henkistäki hyvinvointie.

Via Kalevala-kävely ei ole yksistäh kulttuuri- ta urheilumatka. Šen tarkotukšena on šäilyttyä ta levittyä kalevalaista perinnehtä. Pitkä tuhannen kilometrin matka on šuoritettu, kuitenki projektin toiminta jatkuu ielläh. Šen tavoittehena on vuoteh 2035 männeššä rakentua Lönnrotin polku Via Kalevala -kulttuurireitiksi. 

Holopaisen mieleštä Vienan Karjalašša on luajittu ainutluatuni työ kalevalaisen kulttuurimaiseman ta perintehen šäilyttämisekši, min pohjalla olis erinomaiset mahollisuot kehittyä kulttuurimatkailua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat