Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Talkoja Tuhkapatunalla

Nyt Tuhkakošen kaikki rappuset ollah puhtahat // Kuva: Maikki Kuntijärvi

Viisi vuotta takaperin Piäjärven Vienan Virta -järješšykšen aktivistit piätettih puhistua kylän lähellä olijua Tuhkakoškie. Še oli hyvin pahašša kunnošša. Klamua-romua ta hiršie täytenä še muissutti entisie uittoaikoja. Vesi juoksi ešteitä välttäen ta huuhto rantapuijen juuret pal’l’asiksi. Kaunehin koški oli kokonah hiršitukošša.

”Vienan Virran” järješšetyih talkoih keräyty Piäjärven kylän eläjie, paikallisie yrittäjie, koululaisie. Hiršie, lautoja, pulloja noššettih veještä ta vietih pois.

Nyt Tuhkakoški-juttu on jatkun. Tänä vuotena oli piätetty viijä loppuh ennein alotettuo työtä – Tuhkapatunan puhistamista. 12. kešäkuuta–21. heinäkuuta oli pietty 13 talkuo. Niih otti ošua 57 inehmistä. Olemma ylpeitä ilmottamah, jotta työ on šuoritettu loppuh, kaikki vesiputoukšen ošat (rappuset) ollah puhtahat! Nyt ei muuta kun ihailomah pohjosen košen kauhehutta ta kylpömäh porealtahašša luonnon helmašša!

Puhistamistyöt Tuhkapatunalla oli pietty enši kertua viisi vuotta takaperin. Talkojen järještäjänä on ollun yhteiskunnallini Vienan Virta -järješšyš, kumpani ruatau pohjosien kanšojen kielen ta kulttuurin hyväkši Piäjärven kyläššä. Kaikki talkojen järještäjät ta ošallistujat ruattih ilman palkkua, oli hommattu vain ruatajien talkotarjoilu työhetkien välissä. Täh toimintah myö šaima pienen raha-avuššukšen Pohjois-Viena-Šeuran kautti yheltä mieheltä, kumpasen tahto on pisyö tuntomattomana. Anna Jumala hänellä lujua tervehyttä! Muut vapuaehtoset avuššukšet oli käytetty ruatošormikkahien ta roškapuššien oštamiseh.

Aktivistit ušotah, jotta Tuhkakošešta tulou Louhen piirin kaunehin ta kuulusin paikka, ta jotta lohi tuaš alkau ilman eštehie noušša kutoaikana koškie pitin ylöš.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat