Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Toivomukset mennäh todeh!

Chifuyu lendelöy kodih Japounieh joga toine vuozi. Matku sih kestäy yheksä čuassuu lendokonehel. // Kuva: Ol’ga Dubitskaja ”Oma Mua”

Chifuyu Otani on rodivunnuh Japounieh, pieneh Nishio-linnah. Konzu häi opastui kodoimual yliopistos histouriedu da kul’tuurua, erähäl luvendol heile saneltih Karjalah da Karjalan kul’tuurah nähte, silloi kerrottihgi Kalevala-eeposas.  ”Kalevala” miellytti Chifuyule sendäh, ku sie toratah ei miekoil, vaiku pajoloil. Chifuyu lugi sen japounien kielel. Pidäy sanuo, ku ”Kalevala”, kuduadu Chifuyu lugi oman kielel, oli runomuvvoine. Sit Chifuyu piätti ičessäh, ku tahtou lugie ”Kalevalan” alguperäzel kielel da tahtou opastuo soittamah kandelehel.

Muga se japounilaine inehmine puutui Suomeh. Enzimäi Chifuyu eli Mikkelis suomelazes perehes läs puoldutostu vuottu. Sie häi algai opastuo suomen kieleh. Sit oli kaksivuodehine väliaigu – Chifuyu eli kois Japounies. Sen jälles häi lähti opastumah Jyväskylän yliopistoh. Nygöi häi eläy Suomes jo läs kymmendy vuottu.

Jyväskyläs Chifuyu opastuu suomen kieleh. Kyzymykseh kui häi puutui opastumah karjalan kieleh, häi vastai, ku kezän aijakse eči kursiloi da löydi karjalan kielen kursit. Häi ihastui ylen äijäl da kerras kirjuttihes opastumah karjalan kieleh.

Tiettäväine, Chifuyu puutui sih joukkoh, kuduas vai alletah karjalan kielen opastustu. Sanakse, suomekse inehmine pagizou hyvin.

Chifuyu sanoi minule omas nelläs tahtos. Enzimäine oli opastuo soittamah kandelehel. Nygöi häi jo maltau soittua kandelehel, kui iče sanou, ei ylen hyvin. Pidäy mainita, ku enzimäzen kandelehen Chifuyu sai lahjakse vie silloi, konzu häi oli Mikkelis.

Toine inehmizen toivomus on lugie ”Kalevalan” moizel kielel, kudual sen kirjutti Elias Lönnrot. Sanakse, nygöi Chifuyu kuundelou ”Kalevalua” CD-kniigannu. Chifuyun sanoin mugah, hänele kebjiembi on kuunnella suomekse, migu lugie ičel...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat