Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuuri voitto ta yhtehini vaštuu

Vuokkiniemen kyläpruasniekka Il’l’anpäivä perintehellisešti keryäy äijän rahvašta.

Vuokkiniemi otti ošua kanšainväliseh Finno-Ugric Capital of Culture 2017 -kilpailun finalih, kumpasen järješti nuorisojärještö Youth Association of Finno-Ugric Peoples ili MAFUN 5. elokuuta 2016. Voitošta kilpailtih Vuokkiniemen lisäkši Šuomešta Kuhmo (Juminkeko) šekä Kymenlaakson Sippola (Sugrin paikka). Kilpailu oli lujatašoni ta tiukka. Ž’uri, mih kuulu nellän muan etuštajie, valičči Vuokkiniemen voittajakši.

Vuokkiniemen kulttuurikylävuuvven teemana on karjalan kieli ta teema on ennein kaikkie šuunnattu nuorilla.

Karjalan kieli on uhanalani. Karjalan pakasijien miärän arvellah olovan alla 50 000 Venäjällä, piäasiešša Karjalan tašavallašša ta Šuomešša läššä 5 000. Šuomešša karjalan kielellä on vuuvvešta 2009 lähtien ei-alovehellisen vähemmistökielen statussi. Venäjällä karjalan kielen tilanneh on huoleššuttava. Karjalan tašavalta on ainut muan tašavalloista, missä alkuperäisellä kanšalliskielellä ei ole virallista statussie.

Vuokkiniemen voittuo voit pityä kaikkien karjalaisien voittona. Šamalla še on yhtehini vaštuu. Karjalaisuš on šuatava nykypäiväh, jotta še kiinnoštais nuorie.

Vuokkiniemen kylä tulou toimimah vuuvven 2017 tapahtumien piänäyttämönä. Ka tärkienä tavoittehena on šuaha šamoin mukah muutki Vienan Karjalan runokylät, ta jotta Vuokkiniemen voitto tulis mahollisešti hyövykši yhteistyöššä Šuomen puolella olijien karjalaiskylien kera. Muantietehellisešti aloveh on šuuri ta kattau nykysen Vuokkiniemen kylän lisäkši vanhat runokylät, Vuonnisen, Latvajärven, Venehjärven, Kivijärven, Ponkalahen, Čenan, Pirttilahen, Mölkön ta Tollonjoven šekä Koštamukšen (nykyni kaupunki on vanhan Kontokin paikalla). Šuomen puolella olijat Kuivajärvi ta Hietajärvi ollah istorijallisešti tätä šamua runoalovehta.

Vuokkiniemi on elävä karjalaiskylä, missä vielä on löyvettävissä runonlaulajien perintö. Enämmistö kylän eläjistä taitau iellähki karjalan kielen. Ka šuurin oša heistä on ruavašta rahvašta; nuoret keškenäh paissah venäjäkši.

Vuokkiniemellä ta muilla runokylillä on pität perintehet erimoisien pitojen järještämiseššä. Kulttuurikylävuosi pohjautuu jo olomašša olijih tapahtumih, kumpasie pietäh vuosittain: Il’l’anpäivän pruasniekka Vuokkiniemeššä, Venehjärven pokkojuhla, Veikko Pällisen festivali Uhtuošša, Kontokin kyläjuhla Koštamukšešša. Pluaniloissa on monie uušie tapahtumie, kumpaset toteuvetah yheššä nykysien ta uušien toimijien kera.

Vuotena 2017 šuomelais-ugrilaisen muajilman kačonnat ollah kohti Vuokkinientä, kumpani koko vuuvven on karjalaisuon piänäyttämö.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat